Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

UPSTREAM

Az alábbi táblázatok kiegészítő információkat tartalmaznak a Csoport upstream tevékenységéről. A mellékletek nem auditáltak. Ezen kiegészítő olaj- és gázipari információk nem tartalmazzák az equity alapon konszolidált, Irak kurdisztáni régiójában lévő Pearl projekt MOL -ra jutó hányadával kapcsolatos információkat tekintettel a projekt korai szakaszára.

* Az adatok 100%-ban tartalmazzák az MMBF készleteit
** Kurdisztán - Irak Kurdisztáni Régiója

* Az adatok 100%-ban tartalmazzák az MMBF készleteit
** urdisztán – Irak Kurdisztáni Régiója

* * A termelési költségek nem tartalmazzák az értékcsökkenést és a közvetett költségeket.

* Az év során kőolaj- és földgázvagyon megszerzésére, kutatásra és mezőfejlesztésre fordított összeg, függetlenül attól, hogy aktiválásra kerül vagy költségként kerül elszámolásra.
** KKE : Magyarország, Horvátország, Románia
*** NYE : Egyesült Királyság
**** FÁK : Oroszország, Kazahsztán
***** Egyéb: Irak Kurdisztáni Régiója, Szíria, Omán, Pakisztán, Egyiptom, Angola

* Kőolaj- és földgáztermelési tevékenység csoportszintű eredménye, figyelmen kívül hagyva a finanszírozási költségeket és az ehhez kapcsolódó adóhatást. Az egyéb eredményre ható tételek nem tartalmazzák a MOL-on és az INA-n belül átvett belső szolgálétatási költségeket.
** KKE : Magyarország, Horvátország, Románia
*** NYE : Egyesült Királyság
**** FÁK : Oroszország, Kazahsztán
***** Egyéb: Irak Kurdisztáni Régiója, Szíria, Omán, Pakisztán, Egyiptom, Angola

* KKE : Magyarország, Horvátország, Románia
** NYE : Egyesült Királyság
*** FÁK : Oroszország, Kazahsztán
**** Egyéb: Irak Kurdisztáni Régiója, Szíria, Omán, Pakisztán, Egyiptom, Angola

DOWNSTREAM

Finomítás és kereskedelem

* 2012-ben változás történt a számítási módszertanban

* PB és gáztermékek nélkül

* 2012-ben kalkulációs módszertani váltás történt

Lakossági szolgáltatások

* A vállalat saját töltőállomásain értékesített mennyiség

* A konszolidációba teljes mértékben bekerülő vállalatok töltőállomásai

Petrolkémia