Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

A MOL Nyrt. alapításának dátuma: 1991. október 1. Bejegyezve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság jegyzékében 1992. június 10-i dátummal, 1991. október 1-jei hatállyal 01-10-041683 számon.

Jogelőd: Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt és tagvállalatai

A jelenleg érvényes alapszabályt a 2014. április 24-i évi rendes közgyűlésén fogadták el. Az Igazgatóság ezt követően a telephelyekre vonatkozóan (az alapszabály 2. számú mellékletében) hajtott végre módosításokat 2015. február 19-i hatállyal. Az aktuális alapszabály megtekinthető vagy igényelhető a társaságtól, valamint elektronikus formában letölthető a Társaság honlapjáról.

Alaptőke 2014. december 31-én: 104.518.484 névre szóló, egyenként 1.000 Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényből, 1 darab névre szóló, 1.000 Ft névértékű, meghatározott elsőbbségi jogokat biztosító, „B” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényből, valamint 578 névre szóló, egyenként 1.001 Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvényből áll.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti kimutatás a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján készült, és nem teljesen tükrözik a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosi struktúrát. A részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező. A részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A MOL alapszabálya értelmében, egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át.

A RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A MOL-részvények árfolyamát közzéteszi a magyar napilapok többsége, és többek között elérhető a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www. bet.hu). A MOL Nyrt. DR-jainak indikatív áralakulása és forgalma a londoni IOB-n, a Thomson Reuters rendszeren a MOLBq.L RIC kóddal, a Bloomberg rendszeren a MOLD LI RIC kóddal érhető el. A MOL-részvények és DR-ok részt vesznek továbbá az amerikai Pink Sheet OTC piac kereskedésében.
A MOL-részvények Budapesti Értéktőzsdén kialakult árfolyama a Thomson Reuters rendszeren a MOLB.BU, a Bloomberg rendszeren pedig a MOL HB RIC kóddal érhető el.

Az alábbi táblázat mutatja a MOL-részvények kereskedési adatait 2011-ben negyedéves bontásban.

SAJÁTRÉSZVÉNY-ÁLLOMÁNY

A 2014-es év folyamán az alábbi sajátrészvény-tranzakciók történtek:

A TÁRSASÁG SZERVEZETÉBEN, ILLETVE A FELSŐ VEZETÉS ÖSSZETÉTELÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK:

A Társaság 2014. április 24-én megtartott Éves Rendes Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

  • Az Igazgatóságának tagjává újraválasztotta Dr. Csányi Sándor urat 2014. április 30-tól 2019. április 29-ig tartó időtartamra
  • Az Igazgatóságának tagjává választotta Dr. Anwar al-Kharusi urat valamint Dr. Anthony Radev urat 2014. április 30-tól 2019. április 29-ig tartó időtartamra.
  • Az Igazgatóságának tagjává választotta Dr. Martonyi János urat 2014. július 1-től 2019. április 29-ig tartó időtartamra

Dr. Horváth Gábor, Dr. Dobák Miklós és Iain Paterson úr igazgatósági mandátuma lejárt, míg Mulham Al-Jarf úr lemondott igazgatósági tagságáról.

A felső vezetés MOL-kibocsátású értékpapír-tulajdona 2014. december 31-én

* Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott, 100 ezer euró névértékű, lejárat nélküli, MOL „A” sorozatú törzsrészvényre átváltható értékpapír.
** Simola József 2 darab 200.000 USA-dollár névértékű 2019. szeptember 26-ai lejáratú MOL GROUP FINANCE dollár kötvényt is birtokol.