Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Fenntarthatósági áttekintés

  • A fokozott olajkinyerési eljárást alkalmazó projekt Horvátországban megkapta a működési engedélyt. A projekt célja az olajkinyerés növelése és a szén-dioxid- (CO2) kibocsátás alapvető csökkentése. Miután a szükséges vizsgálatok megtörténtek mind a CO2-visszasajtoló kutakon, mind a vízvisszasajtoló egységeken, próbainjektálás történt 12 darab Ivanićban található kúton. 2014 végére összesen 27.045.379 m3 CO2 került injektálásra, ami 50 ezer tonna CO2-kibocsátás csökkentést eredményezett.
  • 2013-ban megkezdődött egy átfogó vízgazdálkodási tanulmány elkészítése 2 kutatás-termelési blokkra vonatkozóan: az egyik Pakisztánban, a másik Irak Kurdisztán régiójában található, mindkettő vízszegény területen. A tanulmány 2014-ben került véglegesítésre. A további fejlesztéseket figyelembe véve mindkét területen – főleg a vízigényes fúrási tevékenység miatt – további javaslatok születtek a fenntartható vízellátás és a vízkészletek megóvása érdekében.
  • A kutatási és termelési tevékenység gyakran természeti szempontból védett területen vagy ahhoz közel történik. 2014-ben a MOL-csoport átfogó felmérést végzett a biodiverzitás szempontjából kritikus területek azonosítása érdekében. Ez alapján a MOL - csoport kitettsége általában alacsony, azonban Magyarországon és Horvátországban néhány telephely Natura 2000 területen helyezkedik el, és Horvátországban 3 fő telephely biodiverzitás szempontjából kritikus (védett természeti vagy vízérzékeny) területen fekszik. A biodiverzitás szempontjából kritikus telephelyekre 2015- ben Biodiverzitás Akciótervek készülnek majd. Pakisztánban elkészült az akcióterv mind a három kritikus telephelyre 2014–2016-ra vonatkozóan és ennek első része véglegesítésre került.
  • Az Európán kívüli kutatási és termelési tevékenység során nagymennyiségű nyersolajat szállítanak rendszeresen közúton. Annak érdekében, hogy saját munkavállalóink és beszállítóink jobban átlássák és kezeljék a felmerülő veszélyeket, a MOL Pakistan egy átfogó közúti kockázatkezelési elemzést készített a kondenzátum/nyersolaj szállításáról a telephelyektől a gyűjtőlétesítményekig. Ezentúl új EBK vizsgálati és értékelési szempontokat vezettünk be a beszállítóink számára a közúti közlekedésről. Ezáltal tudjuk azonosítani a legjobb biztonsági teljesítménnyel rendelkező beszállítókat.
  • Irak Kurdisztán régiójában a Kalegran B.V. felmérést készített a működése által érintett felek számára leglényegesebb társadalmi kérdésekről, az érintettek igényeiről és a működéshez kapcsolódó társadalmi hatásokról. A folyamat eredményeként Érintettek Bevonásáról és a Társadalmi Befektetésről szóló stratégia készült. Ennek keretében 6 területet azonosítottak, amelyek kritikusak a helyi közösségek számára. A főbb területekre: vízgazdálkodás, mezőgazdaság, oktatás, fiatalok bevonása és turizmus, válaszként több kezdeményezés is indul a későbbiekben. A javaslatok értékelése és megtervezése a közeljövőben történik majd, megvalósításukra pedig 2015-ben kerül sor.
  • 2014-ben a MOL -csoport egy új nemzetközi tehetségkutató programot indított el UPPP néven. 972 csapat nevezett a versenyre, legtöbbjük Pakisztánból, Irak Kurdisztán régiójából, az Egyesült Királyságból, Magyarországról és Horvátországból. Három pakisztáni csapat került be a 10 legjobb közé, és néhányuk a nagy értékű díj mellett lehetőséget nyert arra, hogy csatlakozzon a MOL -csoporthoz.