Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

A 2014-ES EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓJA

2014-ben a MOL 511 Mrd Ft (2,2 Mrd USD) újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-t ért el, ami csupán 1% csökkenés forint alapon 2013-hoz képest.

Az Upstream 86 Mrd Ft-al (24%-kal) alacsonyabb speciális tételek nélküli eredménye elsősorban az alacsonyabb olajárnak, az érett mezők természetes termeléscsökkenésének és a kedvezőtlen szabályozói változásoknak tudható be. A megkétszerezett bányajáradéknak, valamint a szabályozott gázárcsökkentésnek együttesen 20 Mrd forint negatív hatása volt 2014-ben Horvátországban. Mindemellett oroszországi eszközeink egy részét is értékesítettük (a ZMB mezőt 2013 harmadik negyedévében és a Baitex 49%-át 2014 első negyedévében), melyek hatását csak részben ellensúlyozták északitengeri akvizícióink és intenzív nemzetközi mezőfejlesztési programjaink. Ugyanakkor az Upstream szegmens teljesítette kitűzött stratégiai céljait, elérte az előirányzott termelési szintet és az azonos bázison számított kitermelési egységköltség is csökkent.

A Downstream üzletág újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” eredménye 32%-kal haladta meg a 2013-as szintet. Pozitívan hatott a csoportszintű finomítói árrés, az integrált petrolkémiai árrés növekedése és a kedvezőbb kiskereskedelmi teljesítmény. Az Új Downstream Program Hatékonyságjavító intézkedéseinknek szintén kulcsszerepe volt a kiemelkedő eredmények elérésében. 2014-ben sikeresen zártuk le Új Downstream Programunkat, mely 3 év alatt 500 millió dollár hatékonyságjavulást eredményezett, megvalósítása szintén hozzájárult az eredmény növekedéséhez. Ennek ellenére néhány tervezett és nem tervezett leállás, valamint a Mantovai Finomító átalakításának egyszeri költsége hátráltatta, hogy teljes mértékben kihasználjuk a kedvezőbb piaci feltételeket.

A Gáz Midstream hozzájárulás több mint 37%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Ezt a jelentős csökkenést, a megváltozott horvát szabályozás által kikényszerített, alacsony áron történt gázkészlet-értékesítés, valamint a MMBF 2013. negyedik negyedéves értékesítése miatti tárolásibevétel-elmaradás okozta.

A MOL-csoport működő tőke változás előtti cash flow-ja 2014-ben 422 Mrd Ft-ot ért el, ami 16%-kal marad el a 2013-as szinttől. A csökkenés elsősorban annak következménye, hogy a riportált EBITDA 113 Mrd Ft-tal csökkent, ami jelentősen meghaladja a 5 Mrd Ft-ot kitevő újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-csökkenést.

  • Upstream: a speciális tételek nélküli EBITDA 270 Mrd Ft-ot ért el, ami 24%-os csökkenés 2013-hoz képest. A visszaesés okai az alábbiak voltak: (1) az olaj- és gázárcsökkenés miatt alacsonyabb átlagos realizált szénhidrogénár; (2) a szabályozott gázár csökkentése, valamint a megkétszerezett bányajáradék Horvátországban; (3) alacsonyabb kelet-közép-európai termelés érett mezőinken és az oroszországi eszközeink értékesítésének hatása (ZMB 2013 harmadik negyedévében és a Baitex 49%-a 2014 első negyedévében); (4) a munkaprogramok felgyorsítása következtében megnövekedett kutatási költség a nemzetközi projektekhez kapcsolódóan; (5) 2013 első negyedévében 8 Mrd Ft egyszeri eredménynövekedést könyvelt el az üzletág a megváltozott horvátországi kőolaj és kondenzátum értékesítés-elszámolás következtében.
  • Downstream: az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 32%-kal teljesített magasabban, mint az előző évben, és 206 Mrd Ft-ot ért el. A növekedést az alábbi tényezők okozták: (1) a petrolkémiai margin 23%-os növekedése; (2) a kiskereskedelem kiemelkedő hozzájárulása, melyet elsősorban főbb piacaink értékesítési növekedése, valamint a magasabb realizált kiskereskedelmi árrések okoztak; (3) a növekvő csoportszintű finomítói árrés, amely 1 USD/hordóval emelkedett; (4) a nagykereskedelmi árrés növekedése, amely szintén javította az eredményt; (5) az Új Downstream Program kapcsán elért hatékonyságjavulás.
  • A Gáz Midstream üzletág EBITDA‐ja, speciális tételek nélkül, 37 Mrd Ft-ot ért el, ami 37% visszaesést jelent a bázisidőszakhoz képest. Ezt a jelentős csökkenést, a megváltozott horvát szabályozás által kikényszerített, alacsony áron történt gázkészlet-értékesítés, valamint a magyarországi földgáztároló vállalat (MMBF) 2013. negyedik negyedéves értékesítése miatti tárolási bevétel-elmaradás okozta (21 Mrd Ft eredmény-hozzájárulás a bázisidőszakban).
  • A Központ és egyéb szegmens EBITDA eredménye 21 Mrd Ft-os javulást mutatott a bázishoz képest és -22 Mrd Ft-ra változott. A vállalati központban megvalósult költségcsökkentő intézkedéseken túl az eredményjavulást elsősorban a szervizcégek nagyobb mértékű hozzájárulása magyarázza, ami a fúróberendezések jobb kihasználtságából ered.
  • A pénzügyi műveletek nettó vesztesége 2014-ben 104 Mrd Ft-ra emelkedett a bázisidőszaki 58 Mrd Ft-ról, amit a gyengülő forint okozott, és főként a hiteleken, valamint a szállítói kötelezettségeken elszenvedett árfolyamveszteségként jelentkezett.
  • A beruházások és befektetések értéke 2014-ben 534 Mrd Ft volt, melyből 135 Mrd Ft-ot tettek ki az akvizíciós költések, melyet főleg az északi-tengeri akvizíciók lezárása és a csehországi kúthálózat 44 kúttal való bővítése magyaráz. Az organikus beruházások értéke ebből 399 Mrd forintot tett ki. Stratégiánkkal összhangban, az organikus költések legnagyobb része, 205 Mrd forint az Upstream üzletágban valósult meg. A Downstream üzletág beruházásai az előző évhez képest 99%-kal növekedtek, és az organikus költések elérték a 173 Mrd forintot, melyből 44%-ot a butadién és az LDPE4 üzem építése, valamint a Barátság I. kőolajvezeték rekonstrukciója, míg 56%-ot karbantartási, fenntartási, szabályozói és hatékonyságjavító kiadások adták.
  • A működő tőke változás előtti működési cash flow összege 16%-kal 422 Mrd Ft-ra csökkent, elsősorban az Upstream alacsonyabb készpénztermelő képessége következtében. A teljes működési cash flow 435 Mrd Ft-ot tett ki (29%-kal alacsonyabb, mint a bázisidőszakban), mely tükrözi a működő-tőke soron jelentkező magasabb pénzkiáramlást is.
  • Az eladósodottsági mutatóink kismértékben emelkedtek, ugyanakkor továbbra is kedvező szinten állnak. Az emelkedést részben a tárgyévben történt Upstream és kiskereskedelmi akvizíciók, részben pedig az árfolyammozgások magyarázzák. Nettó eladósodottságunk 19,6%‐ra emelkedett az időszak végére, ami közel 4 százalékpontos emelkedést jelent a bázisidőszakhoz képest. A nettó adósság/EBITDA mutatónk ezzel összhangban 1,31 szintre nőtt az év végére.

* 2014-ben a szegmensek közötti átadás soron 4.848 millió Ft (21 millió USD) egyszeri átértékelést számoltunk el a készleteken számítási módszertanbeli változás miatt, amely hatással volt a Csoportszintű újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA értékére.
A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.