Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

FENNTARTHATÓSÁG

A legnagyobb vállatok, valamint az érintett felek közül is egyre többen a fenntarthatóságot az üzleti siker alapvető kritériumának tekintik. A hosszú távú piaci siker és a megfelelő vállalati fenntarthatóság egymást kölcsönösen kiegészítik. A MOL -csoport számára a fenntarthatóság azt jelenti, hogy kiegyensúlyozottan integrálja a gazdasági, környezeti és társadalmi tényezőket a mindennapi üzleti működésébe.

A MOL -csoport erős vállalatirányítási rendszereket (többek közt egy igazgatósági szintű bizottságot) működtet fenntarthatósági teljesítménye nyomon követése érdekében. E teljesítmény javítására külön fenntarthatósági stratégiával is rendelkezik. MOL -csoport általános hosszú távú fenntartható fejlődési célt tűzött ki maga elé, melyet 2015. év végéig kíván teljesíteni „fenntarthatóság terén elért teljesítményünkben nemzetközileg elismert vezető pozíciót (legjobb 20%) elérni és megtartani” Kulcs teljesítménymutatónak (KPI) a Dow Jones Sustainability Index által megállapított összesített pontszámot tekintjük.

2014-ben a MOL -csoport szerepelt a Dow Jones Fenntarthatósági Felmérést készítő vállalat, a RobecoSAM Fenntarthatósági Évkönyvében (Sustainability Yearbook 2015). A vállalatoknak a saját iparáguk legjobb 15%-ában kell lenniük ahhoz, hogy bekerülhessenek az évkönyvbe. Ezen túlmenően, a MOL -csoport az MS CI Feltörekvő Piaci ESG (fenntarthatósági) indexébe is bekerült.

A fenntarthatósági jelentéskészítés során a MOL -csoport a lényegességet alapvető fontosságú koncepciónak tartja. Ennek érdekében évente lényegességi elemzést készítünk, melynek célja, hogy az olaj- és gázipar szempontjából releváns fenntarthatósági témákat rangsorolja és csoportosítsa. Ennek során az adott témák belső és külső érintett felek számára való fontosságát értékeljük. (Ha szeretne többet megtudni lényegességi elemzésünkről, kérjük, látogassa meg weboldalunkat.)

A belső tényezők az esetleges pénzügyi hatásokat és a belső célok létezését foglalják magukba. A fő inputok a csoportszintű kockázati mátrix, melynek frissítése és vezetőségi áttekintése folyamatosan történik, illetve a munkavállalói érdekképviseletektől kapott visszajelzések.

A külső érintett felek véleményét nyilvános fórumokon és a nyilvános elérhetőségeinken (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) keresztül kapott visszajelzések alapján mérjük fel. Kitüntetett figyelem irányul azon témákra, melyeket külső fenntarthatósági elemzők jelentősnek ítélnek, valamint azokra, amelyek kormányzati kezdeményezésekhez kötődnek.

A lényegességi elemzés eredménye egy lényegességi mátrix (lásd a lentebbi ábrát). A bal alsó sarokban elhelyezkedő témák kivételével mindegyiket lényegesnek tartjuk.

A lényegességi elemzés gyakorlata alapján a jelentős témák közül egy sem maradhat ki a jelentésből. Az elemzés célja, hogy a leglényegesebb témák nagyobb hangsúllyal és részletességgel kerüljenek bemutatásra a jelentésben. Ilyen módon az érdeklődő mélyebb betekintést nyerhet fenntarthatósági teljesítményünkbe.

A lényegességi elemzésre támaszkodva, a MOL -csoport számára a következő fenntarthatósági témakörök a legfontosabbak: üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása, energiahatékonyság, elfolyások megelőzése és kezelése, jövőbeli termékportfólió, etika és átláthatóság, valamint a munkaés folyamatbiztonság. A következőkben ezen területeken nyújtott teljesítményünket ismertetjük.

Az energiafogyasztás hatékonyságának növelése az ÜHG-kibocsátás további csoportszintű csökkenését eredményezte. A legjelentősebb eredmény, hogy energiahatékonysági projektjeinknek (különösen az Új Downstream Programnak) hála a bázisévként használt 2011-es évhez képest megközelítőleg 320 ezer tonna szén-dioxid- (CO2) kibocsátást sikerült megtakarítanunk. Az előző évhez képest ez további 85 ezer tonna megtakarítást jelent. Csak ezen projektek összességében 13 Mrd forint éves megtakarítást eredményeztek. A teljes direkt CO2-csökkenés 2011-hez képest 1,4 millió tonna, mely éves szinten 0,3 millió tonnát (5%-os csökkentést) jelent; azonban ez a csökkenés számos egyéb tényező (pl. működési változások, eladások) eredménye is.

A MOL -csoport világszerte birtokol és üzemeltet szénhidrogén-termelési és tárolási infrastruktúrát, valamint vezetékhálózatokat. Az elfolyások leginkább az elöregedő közép-keleteurópai egységeinket érintik, a legnagyobb egyszeri elfolyást egy lopási kísérlet okozta. Az 1 m3-nél nagyobb szénhidrogén-tartalmú elfolyások száma 2014-ben tovább csökkent. 2014-ben mindössze öt ilyen eset történt, valamennyi szárazföldön. Ez az elmúlt években a legalacsonyabb szám. Annak ellenére, hogy 2014-ben nem történt egyetlen jelentősebb elfolyás sem, az összmennyiség a 2013-as 133 m3 mennyiségről 194 m3-re nőtt. A növekedést két horvátországi eset okozta. Ezek közül az egyik emberi mulasztás miatt, a másik lopási kísérlet miatt történt.

Az egészségvédelem és munkabiztonság elsődleges prioritást élvez mind a MOL -csoport, mind általában az olaj- és gázipar számára. A vállalat 27.499 alkalmazottat foglalkoztat, akik évente több mint 50 millió munkaórát dolgoznak le, míg a szerződött felek 40 milliót. A munkavállalók az idő jelentős részében veszélyes technológiákkal dolgoznak telephelyeinken. A MOL -csoport biztonsági teljesítménye 2013-hoz képest enyhén javult 2014-ben. A munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága 1,0-ra csökkent (2013-ban 1,5 volt), és az általunk kontrollált tevkenységek során egyetlen saját alkalmazottunk sem vesztette életét. Azonban sajnálatos módon egy alvállalkozónak dolgozó munkavállaló egyik telephelyünkön életét vesztette. Továbbá az alvállalkozói és harmadik felekhez kötődő országúti balesetek száma is nőtt. Ezek főképpen az Upstream nemzetközi működéséhez kötődnek, ahol a nyersolajat országúton szállítják.

Külső tényezők és a MOL -csoportra gyakorolt lehetséges pénzügyi hatások miatt fontos a termékportfóliónk folyamatos fejlesztése. Az Európai Unió Klímaváltozási Csomagjában foglalt kötelezettségeknek való megfelelés jelentős hatásal lesz a fosszilis üzemanyagok és az energia hosszú távú keresletére, valamint a finomítói termékek minőségére és a petrolkémiai üzemvitelre is. Azonban ez a hatás újabb üzleti lehetőségeket is magában rejt az olaj- és gázipari vállalatok számára a tiszta üzemanyag/energia területén. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó termékek részarányának növelése érdekében a MOL -csoport számos kutatás-fejlesztési projektet indított és folytat. 2014- ben az üzemanyagok teljes életciklusa alatti kibocsátások csökkentését lehetővé tevő technológiák azonosítása és alkalmazásuk előmozdítása állt a fókuszunkban, melyek segíthetnek az előírások teljesíésében. E projektekre példa a MOL Truck Diesel, mely egy jó minőségű, és karbon-hatékony üzemanyag. 2014-ben összetételét tovább javítottuk a CO2-kibocsátási hatékonyság növelése érdekében. A kémiailag stabilizált gumibitumen termékünk 2013-as piaci bevezetését követően 2014-ben környezetbarát termék védjegyet kapott.

Az etika és a átláthatóság alapvető fontosságú a hosszú távú üzleti sikerhez. A MOL -csoportnak 1999 óta van Etikai Kódexe, és 2002 óta működtet egy minden érintett fél számára elérhető etikai bejelentő rendszert. 2014-ben 88 etikával kapcsolatos panasz érkezett a MOL - és az INA - csoport Etikai Tanácsához, ami enyhe növekedést jelent 2013-hoz képest (81 db). Kivizsgálásra 61 esetben volt szükség. Az Etikai Tanács által kivizsgált etikai kötelezettségszegések 3 esetben a munkavállalói jogviszony megszüntetését, 9 esetben írásbeli fegyelmi értesítést, 4 esetben szóbeli fegyelmi értesítést eredményeztek. A tudatosság növelésére irányuló képzések folyamatosan zajlanak a MOL -csoportban, az alkalmazottak 2014-ben megközelítőleg 26.490 munkaórát töltöttek etikával kapcsolatos képzésekkel.