Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Komoly ambíciónk és lehetőségünk van a növekedésre, melyet a méretgazdaságo sság, a prof esszionalizmus és a szaktudás, valamint innovatív mego ldások és a legjobb munkamódszerek egyesítésével valósítunk meg.

Az integrált Éves Jelentés a MOL-csoport 2014-es teljesítményének az összegzése. A MOL -csoport számára az integrált jelentéstétel az értékteremtő folyamatok gazdasági, társadalmi és környezeti szempontjainak egy átfogó jelentésen belül való közzétételét jelenti. A MOL -csoport elkötelezett az átláthatóság iránt és úgy véli, az integrált éves jelentés a leghatékonyabb módszer arra, hogy teljesítményéről teljes képet nyújtson az érintett feleknek valamint az érdekelt részvényeseknek.

A jelentésben a pénzügyi információkat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS ) szerint tesszük közzé.

A fenntarthatósági jelentés megfelel a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI ) fenntarthatósági jelentések készítésére vonatkozó G4-es útmutatója (és annak olaj- és gázipari szektorspecifikus kiegészítésnek) átfogó követelményeinek. A jelentés körének és tartalmának meghatározása az IPIE CA olaj- és gázipari önkéntes iránymutatás fenntarthatósági jelentéstételének és a MOL -csoport lényegességi elemzésének a figyelembevételével történt. A lényegességi elemzésben az olaj- és gáziparágban releváns fenntarthatósági témák annak alapján kerülnek rangsorolásra és csoportosításra, hogy azok mennyire lehetnek fontosak a külső és belső érintettek számára. Az ENSZ Global Compact alapján ez a jelentés a MOL - csoport Előrehaladási Jelentésének minősül.

Ez az Éves Jelentés a MOL-csoport teljesítményét mutatja be a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban. Korábbi időszakokra vonatkozó adatokat az összehasonlíthatóság céljából mutatunk be. A jelentés tartalma elektronikus formátumban is hozzáférhető egy tematikus honlapon (www.molgroup.info/annualreport2014).

A jelentés angol és magyar nyelven készült el. Bármilyen jellegű eltérés esetén az angol verzió tekintendő mérvadónak.

A MOL-csoporttal kapcsolatos további információk és általános ismertetések: üzleti szegmensek és piacok áttekintése, szabályozott tőzsdei bejelentések, társaságirányítási információk és politikák, fenntarthatósági esettanulmányok, politikák és adatok a MOL-csoport hivatalos honlapján (www.molgroup.info) érhetők el.