Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Az alábbi indikátorok definíciói megtalálhatók honlapunkon.

(‘N.A.’) = az adat nem elérhető
(1) ÜHG-kibocsátás a tulajdoni hányad arányában, de nem tartalmazza a vegyesvállalatokat (INA tengeri kitermelés, Egyiptom, Angola és az UK, Shaikan blokk KR I-ben). Beletartoznak viszont a következő vegyesvállalatok: TVK Erőmű Kft., MOL-CEZ European Power Hungary Kft. és a Slovnaft Hőerőmű.
(2) Közúti balesetekből eredő elfolyások nélkül 2014. évtől.
(3) Teljes MOL-csoport, az INA-csoport nélkül 2012-ben és 2013-ban.
(4) INA nélkül 2012-ben.(‘N.A.’) = az adat nem elérhető.
(1) Először 2013. évben közölve. MOL-csoport saját karbantartó cégeinek teljesítménye a saját munkavállalók sérülései között jelenik meg. Részben ez az oka annak, hogy az alvállalkozókra vonatkozó mutató lényegesen alacsonyabb.
(2) Először 2014. évben közölve.
(3) A 2012-es adatok csak a finomítói szegmenst tartalmazzák.

(‘N.A.’) = az adat nem elérhető.
(1) Az adatok a GRI-ajánlás alapján kerültek kiszámításra, további részletek a MOL honlapján.
(2) A vevőelégedettség mérésére az érintett üzletágak eltérő módszertant alkalmaznak, további részletek a MOL honlapján.
(3) 19 eset folyamatban volt 2014. December 31-én.