Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK


Zsolt Hernádi
Chairman and CEO
MOL Group

József Molnár
Group Chief Executive Officer
MOL Group


Büszkén kijelenthetjük, hogy a MOL-csoport a geopolitikai feszültségek és az olajárak drasztikus csökkenése jellemezte kihívásokkal teli külső környezeti feltételek ellenére is stabil pénzügyi és működési eredményeket ért el 2014-ben. Ezek az eredmények híven tükrözik az érdemeit immár egyértelműen bizonyított integrált üzleti modellünk erejét és külső körülményekkel szembeni rugalmasságát.

Visszatekintve megállapíthatjuk, hogy az év második felében tapasztalt drasztikus olajáresés ellenére is erős eredményeket tudtunk felmutatni. Gyakorlatilag szinten tartottuk a tisztított EBITDA-t (mindössze 1%-ot csökkent), megőriztük erős készpénztermelő képességünket és növeltük beruházásainkat, miközben eladósodottsági mutatóink alacsony szinten maradtak. Emellett a szokásos osztalékfizetési gyakorlat folytatása iránt is elkötelezettek maradtunk.

JELENTŐS MÉRFÖLDKÖVEK AZ UPSTREAM ÜZLETÁGBAN

Büszkén mondhatjuk, hogy az Upstream üzletág jelentős mérföldköveket ért el az elmúlt év során. Az olajárak drasztikus esése ellenére is erős EBITDA eredményt értünk el, az elmúlt években csökkenő termelésünket növekedési pályára állítottuk, így meghaladtuk a 2014-re előirányzott termelési célt. Ezzel egy időben 100%-ot meghaladó szerves készletpótlási arányt értünk el, eszközértékesítéseink és vásárlásaink eredményeként tovább optimalizáltuk nemzetközi kutatás-termelési portfóliónkat, továbbá megvetettük a lábunkat a technológiai know-how központnak számító Északi-tengeren. Végül pedig az év folyamán kialakítottuk új nemzetközi Upstream felső vezetői csapatunkat és mélyreható szervezeti változásokat valósítottunk meg, melyek megteremtik az üzletág jövőbeli növekedésének alapját.

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK A DOWNSTREAM ÜZLETÁGBAN

Downstream üzletágunk minden korábbi várakozásunkat felülmúlva kiemelkedő eredményt ért el 2014-ben, főként az év második felében. Jelentős mértékben nőtt az EBITDA; az eredményhez minden divíziónk – a finomítás, a kiskereskedelem és a petrolkémia egyaránt – növekvő mértékben járult hozzá. A 2011-ben indított Új Downstream Program elnevezésű átfogó hatékonyságjavító kezdeményezés 2014-ben a kitűzött célokat elérve sikeresen lezárult. Bár a javuló makrogazdasági környezet egyértelműen előnyös volt számunkra, a Downstream üzletág kiemelkedő 2014. évi eredményei elsősorban a folyamatos belső munkának köszönhetőek, és ékesen bizonyítják, hogy a folyamatos megújulásnak és innovációnak köszönhetően mostanra egy még inkább versenyképes szereplővé váltunk a Downstream szegmensben.

KIHÍVÁSOKKAL TELI KÖRNYEZET 2015-BEN

Bár az alacsony olajárak és a zavaros geopolitikai helyzet együttese kihívásokat támaszt az iparág számára, mi erősen bizakodva tekintünk a jövőbe. A MOL-csoportnál jelentős változások zajlanak; a sok izgalmas új projekt végrehajtása során is megőrizzük stabil pénzügyi helyzetünket, és megteremtjük a megfelelő egyensúlyt az Upstream és a Downstream üzletág között. Mindez megfelelő alapot teremt a Csoport hosszú távú sikerességéhez.

JELENTŐS MÉRTÉKŰ NÖVEKEDÉS

<>pAz Upstream üzletágban az elkövetkező években is tovább szándékozzuk növelni a kitermelést a már meglévő portfóliónkra támaszkodva. A célunk az, hogy jelentős növekedést érjünk el a nemzetközi egységeinknél, miközben az összes egységünkre kiterjedően fegyelmezett költséggazdálkodást folytatunk. Bár az alacsony olajár kihívást jelent, úgy gondoljuk, hogy ebből is profitálni tudunk, hiszen stabil pénzügyi helyzetünknek köszönhetően új inorganikus növekedési lehetőségeket kereshetünk.

Végezetül pedig a globális vezetői csapatunk eredményeinkre gyakorolt pozitív hatását látva, elkötelezettek vagyunk újabb magasan képzett nemzetközi szakemberek felvétele mellett, akik hozzájárulhatnak az üzletág eredményességének hosszú távú fenntartásához.

TOVÁBBI HATÉKONYSÁGJAVÍTÁS

A Downstream üzletágban elért eredményekre mindnyájan nagyon büszkék vagyunk, de semmiképpen sem fogjuk minden hitünket a makrogazdasági környezet javulásába vetni és pusztán a ciklikus fellendülésre támaszkodni. Folytatni fogjuk a strukturális átalakításokat, hogy a Downstream üzletágat még erősebb alapokra helyezzük, és megszilárdítsuk pozíciónkat Európa egyik legsikeresebb integrált vállalataként. A Next Downstream Program elindítása is ékesen bizonyítja a további fejlődés iránti eltökéltségünket. Ennek keretében a további hatékonyságjavítás mellett a főbb növekedési projektekből is profitálunk, és elvetjük a jövőbeli növekedés magjait. Az értéklánc bővítése a petrolkémiai szegmensben megerősíti a pozíciónkat Európa petrolkémiai gyártói között, miközben a kiskereskedelmi hálózatunk folyamatos bővítésével bebiztosítjuk vezető szerepünket a régióban. Bízunk abban, hogy ezek a kezdeményezések az elkövetkező években az eredményesség fenntartható növekedésében, rendkívül erős cash flow termelésben és magasabb nyereségben mutatkoznak majd meg.

ERŐS PÉNZÜGYI POZÍCIÓ

A MOL-csoport minden múltbéli eredménye és jövőbeli törekvése stabil pénzügyi alapokra épül, melyek megőrzése továbbra is első számú prioritásunk marad. Ez az oka annak, hogy az Igazgatóság az előrehaladás és a teljesítmény szoros nyomon követése mellett olyan sok időt fordít a vezetőség beruházási javaslatainak kiértékelésére és megvitatására is. Minden eddiginél eltökéltebben törekszünk szilárd pénzügyi helyzetünk megőrzésére, miközben egyre integráltabb üzleti modellünknek köszönhetően előnyt kovácsolunk a piaci változásokból, olyan eredményeket és értéket teremtve, melyet részvényeseink joggal várnak el tőlünk.

A MOL-csoport hosszú távon csak akkor lehet sikeres, ha a környezeti és a társadalmi kérdéseket is beépítjük mindennapi működésünkbe. Ebben az évben az eddigi legalacsonyabb sérülési rátát értük el, energiahatékonyság-javító programunk keretében pedig éves szinten több mint 300 000 tonnával csökkentettük a szén-dioxid-kibocsátásunkat a 2011-es bázisértékhez képest. Bár ezek az eredmények bizakodásra adnak okot, a jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk a környezeti és a társadalmi problémák kezelésére, miközben arra törekszünk, hogy fenntarthatósági teljesítményünk a legjobb 20%-ban legyen az olaj- és gázipari vállalatok között. Tekintettel a piac átláthatóság iránti igényére a nempénzügyi teljesítményünket ismertető beszámolók továbbra is a vezető külső kezdeményezések – például az ENSZ Global Compact – alapelvei szerint készülnek a kijelölt igazgatósági és vezetőségi tagok felügyelete alatt.

KÜLDETÉSBEN A POZITÍV VÁLTOZÁSÉRT

Rendkívüli kiváltságnak érezzük, hogy e kivételes szervezet vezetői lehetünk. A fantasztikus, megújult vezetői csapat irányítása alatt a csaknem 30 000 tehetséges, elkötelezetten dolgozó munkatársunk kiváló eredményeket ért el az év során: nemcsak a Csoport célkitűzéseit teljesítették, hanem a részvényesek és az érdekelt felek számára is értéket teremtettek. Éppen ezért az új év elébe is nagy bizakodással tekintünk, azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy jó úton járunk.

Őszintén hisszük, hogy a MOL-csoport működésének minden helyszínén pozitív változást hoz az emberek életébe, ezért feltett szándékunk, hogy aktívan, értékteremtő módon vegyünk részt azon helyi közösségek, régiók és országok életében, ahol egységeink működnek.

Szeretnénk köszönetet mondani minden munkatársunknak elkötelezett, kemény munkájáért, továbbá partnereinknek, ügyfeleinknek és szállítóinknak az év során tanúsított gyümölcsöző együttműködésért.