Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Magyarországon jelenleg kizárólag az FGSZ Zrt. rendelkezik földgázszállítási rendszer-üzemeltetői működési engedéllyel. A hazai földgázszállítási tevékenység mellett az FGSZ tranzit tevékenységet folytat Szerbia és Bosznia-Hercegovina részére, valamint átszállítási tevékenységet Románia, Horvátország és Ukrajna irányába.

pagyarországon jelenleg kizárólag az FGSZ Földgázszállító Zrt. (a továbbiakban FGSZ) rendelkezik szállítási rendszerüzemeltetői engedéllyel. Tevékenysége törvényileg szabályozott piaci környezetben zajlik. A hazai földgázszállítás mellett az FGSZ tranzit tevékenységet is folytat Szerbia és Bosznia- ercegovina részére, átszállítást Románia, Horvátország és Ukrajna irányába. Nemzetközi összehasonlításban a Társaság vezetékrendszerének műszaki színvonala a csúcstechnológiák közé tartozik. Az FGSZ a térség stratégiai szerepben lévő vállalatai közé tartozik. Dinamizmusa és hatékonysága Európa egyik kiemelkedő földgázszállítójává teszi.

Az FGSZ által az elmúlt években végrehajtott stratégiai fontosságú vezetékfejlesztések alapozzák meg a társaság jövőjét, a regionális elosztó szerep kiteljesítését, és hazánk biztonságos, környezetbarát és versenyképes áron történő gázellátását. Az FGSZ felkészülten néz szembe azokkal a kihívásokkal, feladatokkal és követelményekkel, amelyek az Európai Unió által is támogatott, integrált, forráslehetőségeit tekintve diverzifikált és likvid piac kialakításából következnek. A stratégiai célkitűzések további hatékony és átgondolt infrastruktúrafejlesztést tesznek szükségessé.

2014 év végén elindult az FGSZ Regionális Booking Platformja (RBP), amely a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló 984/2013/EU rendelet előírásainak megfelelően egy európai uniós, magyar-román pilotprojekt keretében fejlesztett kapacitásallokációs informatikai alkalmazás. Az alkalmazás nemcsak az FGSZ rendszerén található határkeresztező vagy belföldi pontokon, hanem bármilyen más, akár az együttműködő hazai földgázszállító-rendszertől független hálózati ponton is alkalmas a CAM NC szerinti kapacitásallokációs eljárások lebonyolítására.

ÁTTEKINTÉS

 • 5784 km hosszú távvezetékrendszer
 • 19 hazai, 4 import betáplálási pont, közel 400 gázkiadási pont
 • 6 regionális központ, 6 kompresszorállomás
 • Világszínvonalú irányítóközpont Siófokon

VERSENYELŐNYEINk

 • Földrajzi adottságok: Az FGSZ fontos szereplője a regionális tranzit célú szállításoknak is.
 • Minőségbiztosítás: Az FGSZ Zrt.-nél 1997-től auditált és tanúsított minőségirányítási rendszerek működnek. Ezek 2014-től egyetlen integrált rendszert képeznek, melynek részei: Minőségirányítási Rendszer (MIR), Műszaki-Biztonsági Irányítási Rendszer (MBIR), Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR), Kalibráló Laboratórium Irányítási Rendszer (KLIR) és Hegesztési Tevékenység Irányítási Rendszer (HIR).
  Az FGSZ 2014-ben megfelelt az ISO 9001:2008, valamint ISO/IEC 27001:2005 szabvány szerinti, az SGS Hungária Kft. által végrehajtott két integrált felügyeleti látogatáson.
  Folyamatban van a kalibráló laboratóriumi tevékenység akkreditálása az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványban foglaltak szerint. A Nemzeti Akkreditáló Testülethez 2013 júniusában benyújtott dokumentációt a testület 2014- ben felülvizsgálta és elfogadta. Az akkreditáció megszerzésére várhatóan a 2015. év folyamán kerül sor.
  Az FGSZ Zrt. 2014-ben megkezdte az Energiairányítási Rendszer (EIR) ISO 50001 szabvány szerinti kialakítását és bevezetését, melynek várható befejezési időpontja 2015. december 5.
 • Stabil cash flow: Az FGSZ közel 5800 km hosszú, Magyarországot behálózó nagynyomású földgázszállító távvezetékrendszerének működtetése, a hálózat kapacitásainak és a kiegészítő szolgáltatásoknak diszkriminációmentesen történő értékesítése stabil pénzáramlást biztosít a MOLcsoport részére.

EREDMÉNYEINK

Ötszörös Legjobb Munkahely

Az FGSZ 2009 óta méretteti meg magát az Aon Hewitt Legjobb Munkahely Felmérésén. Magyarország ötszörös, Kelet-Közép-Európa háromszoros Legjobb Munkahelye.

KITEKINTÉS

Európai dimenziók

Az FGSZ egy hatékonyabb és több lábon álló gázpiac létrejöttében érdekelt. Ezért a 2015-től 2024-ig terjedő 10 éves időszakban mind a magyar, mind pedig nemzetközi színtéren átfogó infrastruktúrafejlesztésekben kíván részt venni, ezzel segítve a hazai likvid gázpiac kialakulását. A gázpiac átformálása lehetővé teszi, hogy a hazai fogyasztók elérhessék a régió egymással versenyző gázforrásait, és lehetőségeik szerint optimalizálják beszerzési portfóliójukat.

Az FGSZ a stratégiai beruházások első lépcsőfokaként 2006 és 2010 között jelentősen növelte a keleti importkapacitást, összhangban a stratégiai tároló fejlesztésével. Megépült a magyar-horvát és a magyar-román összekötő vezeték.

A stratégiai beruházások második, 2011-2020-as időszakra tervezett üteme az északnyugati és északkeleti fejlesztéseket foglalja magában. Az FGSZ tervezi a létező nyugati importkapacitások bővítését, valamint a Dunántúl ellátásbiztonságát a HAG-vezetéktől függetlenül szavatoló belső fejlesztéseket.

A társaság 2012-ben együttműködési megállapodást kötött az UKRTRANSGAZ-zal a Magyarországról Ukrajnába történő földgázszállításról, amelynek eredményeként 2013 tavaszától biztosítja a földgázszállítás lehetőségét Ukrajna felé megszakítható üzemmódban.

Az FGSZ célja, hogy az ellátásbiztonság érdekében minden irányból biztosítsa a földgáz beszállíthatóságát és a létrejött határkeresztező összeköttetések kétirányúvá tételével szerves részévé váljon az őt körülvevő régiónak. Ebben a sorban fontos lépés volt a Románia felől érkező földgáz betáplálási lehetőségének kialakítása. Az első lépcsőben megnyitott kapacitás ugyan csak kisebb mennyiség beszállítását teszi lehetővé, de az FGSZ és román partnere közösen dolgozik ennek szignifikáns bővítésén. A déli és délkeleti, majd a keleti, végül az északi és nyugati gázforrások becsatornázásával Magyarország gázellátása biztosabb alapokon fog nyugodni.

Az FGSZ hosszú távú stratégiájában lefektetett beruházások lehetővé teszik, hogy a jelenlegi perifériális gázszállítási szerepkörből kilépve Magyarország az elkövetkező évtizedben regionális gázelosztó központtá fejlődjön.

A SZABÁLYOZOTT SZÁLLÍTÁSI TARIFÁK VÁLTOZÁSAI

2014-ben a szállítási tarifák tartalmilag és nagyságukat tekintve lényegében változatlanok maradtak. Azonban a vonatkozó EU-s rendszerhasználati szabályok (kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat) 2015. évi hatálybalépése és a tarifarendszer EU-szintű harmonizációjára való felkészülés jegyében az alkalmazás szabályrendszerében történtek változások. Ennek keretében az ármegállapító hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a belépési és kilépési díjak között átcsoportosításokat hajtott végre, amelyek összességükben nem növelték az FGSZ bevételeit, de a rendszerhasználók szempontjából elősegíthetik a hatékonyabb költséggazdálkodást. Emellett új termék (negyedéves kapacitáslekötés) és a rövid távú kapacitáslekötések új árazása is megjelent a szabályozásban. További szabályozási változás volt 2014-ben, hogy a földgáztárolás mennyiségi ösztönzése érdekében a tárolói feltöltésekkel kapcsolatos rendszerhasználatra új alkalmazási szabályt (megszakítható díjazás) írtak elő, amelynek az FGSZ-re gyakorolt pénzügyi hatása főként 2015-ben lesz jelentős.

2014-ben sem fejeződött be a 2013-ban megkezdett hivatalos költség-felülvizsgálat, ezért szabályozási értelemben továbbra sem zárult le a 2010. január 1-jén indult szabályozási ciklus.