Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

FŐBB EREDMÉNYEK 2014-BEN

TELJESÍTMÉNY

 • A termelés 2014 közepe óta növekszik, a 2014-es, 98 mboepd mértékű átlagos kitermelés túlszárnyalta az eredeti célokat.
 • 555 MMboe 2P készlet 2014 végén.
 • Az organikus készletpótlási arány 103 százalék, 15 év egy hordóra jutó készlet élettartammal.
 • A kutatási ráfordítások 60 százalékkal növekedtek 2013-hoz képest.
 • A kitermelési költség 8.4 USD/boe szinten továbbra is versenyképes szinten maradt.
 • A MOL-csoport Upstream szervezetének átalakítása sikeresen lezárult.

PORTFÓLIÓ

 • Az érett kelet-középeurópai mezők termeléscsökkenésének mérséklése és a cash flow termelő képességének növelése.
 • A diverzifikált portfólió biztosítja a jelenlétet a világ kulcsfontosságú kőolaj- és gázlelőhelyein, mint az Északi-tenger, Irak Kurdisztáni Régiója, a FÁK-országok és Pakisztán.
 • Két sikeresen lezárult tranzakció az Északi-tengeren.
 • Elkezdődött a kereskedelmi kitermelés az Akri-Bijeel blokkban, Irak Kurdisztáni Régiójában
 • A portfólió kockázatának mérséklése és a jelenlegi olajár környezetből adódó új kutatási és mezőfejlesztési lehetőségek kihasználása.
Fontos lépéseket tettünk a MOL-csoport Upstream portfóliójának optimalizálásáért és bővítéséért azzal a céllal, hogy a teljes kitermelés növekedjen, a tudásbázis bővüljön és az upstream kockázatokat megfelelően kezeljük.

Alexander Dodds – ügyvezető igazgató,
Csoportszintű Kutatás-Termelés

Melyek voltak a MOL-csoport legfontosabb feladatai 2014-ben?

„A MOL -csoport nagyszabású tervet tűzütt ki maga elé, amely során megútítja a csoportszintű Kutatás és Termelés üzletágát, amely három fő pillére támaszkodik: munkatársainkra, folyamatainkra és portfóliónkra. Az elmúlt másfél év egyik legjelentősebb eredménye a Kutatás és Termelés átszervezése volt, mely során sikeresen kiegészítettük a felső vezetői csapatunkat tapasztalt külföldi menedzserekkel, továbbá kulcsfontosságú szenior szakembereket is toboroztunk. Az eszköz alapú szervezetről régió alapú felépítésre váltottunk, amely lehetővé teszi az emberi erőforrásaink és üzleti folyamataink hatékonyabb menedzselését. Fontos lépéseket tettünk a MOL -csoport Upstream portfóliójának optimalizálásáért és bővítéséért azzal a céllal, hogy a teljes kitermelés növekedjen, a tudásbázis bővüljön, és az upstream kockázatokat megfelelően kezeljük.”

Alexander Dodds – ügyvezető Igazgató,
Csoportszintű Kutatás-Termelés

A MOL -csoport több mint 75 év Upstream tapasztalattal rendelkezik, elsősorban a szárazföldi kitermelés területén, aktívan dolgozik portfóliójának további bővítésén tengeri kitermelési tevékenységgel. Portfóliónk 13 országra kiterjedő kőolaj és földgáz kutatási-termelési projektekből áll, ebből 8 országban folyik kitermelési tevékenység. A MOL -csoport továbbra is elkötelezett a biztonságos működés biztosítása mellett, amely során a fenntartható fejlődés alapelveivel összhangban gondoskodik az emberek és a környezet védelméről. A MOL -csoport célja az organikus készletpótlási arány 100 százalék felett tartása 3 éves átlagban, miközben az egy hordóra jutó kitermelési költség szinten tartja vagy csökkenti azokban az országokban, amelyekben jelen van. 10-15 százalékos éves átlagos kitermelés növekedés elérése a cél. 2014-ben sikeresen megfordítottuk a kitermelés csökkenő trendjét és növekedési pályára állítottuk. 2015-ben 105-110 mboepd organikus kitermelés elérése a cél, amely 10 százalékkal haladja meg a 2014-es szintet. A növekedést az új eszközökből származó szénhidrogén-termelés támogatja:

(1) Északi-tengeri régió: a C ladhan m ezőfejlesztés a terveknek megfelelően halad, 2015 második felében indulhat meg a kitermelés, amely növeli a közelmúltban vásárolt termelő eszközökből származó hozzájárulást.

(2) Irak Kurdisztáni Régiója: a mezőfejlesztési terv elfogadását követően, 2014-ben elindult a kereskedelmi kitermelés az Akri- Bijeel blokkban. A második termelőlétesítmény is üzembe állt a Shaikan blokkban, ezzel a blokk termelési kapacitása 40 mboepd-re növekedett. A felszíni létesítmények szűk keresztmetszetének feloldásától és az új kutak bekötésétől fokozatos növekedést várunk az Akri-Bijeel és a Shaikan blokk termelésében egyaránt.

Az Északi-tengeri terjeszkedést követően a MOL-csoport felkerült az offshore kutatás és termelés világtérképére, egy stabil, alacsony kockázatú térségben. A második eszközvásárlás lezárásával tovább i működési szinergiákat realizálunk az északitengeri portfólión.

Alexander Dodds – ügyvezető igazgató,
Csoportszintű Kutatás-Termelés

(3) KKE régió: a kelet-közép-európai régió, azon belül is Magyarország és Horvátország marad továbbra is az alapja a MOL -csoport kitermelésének a következő 5–10 évben. Célunk a kitermelés csökkenésének mérséklése és a cash flow maximalizálása, a termelés hatékonyságának javításával és az egy hordóra jutó kitermelési költség csökkentésével. Magyarországon a kitermelés csökkenésének 5 százalék alatti tartása a cél. Ugyanakkor Horvátországban a főbb fejlesztési projektek lehetővé teszik a termelés növelését.

A tervezett növekedési célok elérését támogatja képességeink további fejlesztése és portfóliónk organikus és inorganikus optimalizálása. Az INA -ban szerzett tapasztalatokból adódóan 16 év sekélyvízi tengeri kitermelési tapasztalattal rendelkezünk és célunk további tudás megszerzése más régiókban is. Gyümölcsöző kapcsolatot építettünk ki az iparági szereplőkkel, a helyi közösségekkel és a helyi kormányzatokkal, amely lehetővé teszi a biztonságos és hatékony munkát, amely különösen fontos olyan területeken, ahol kevésbé stabil a politikai környezet.

Erős jelenléttel és partneri kapcsolattal bírunk a Közel-Keleten, Pakisztánban és a FÁK -országokban. Az oroszországi eszközök 2013/14-es értékesítését követően továbbra is aktív portfóliómenedzsment szemléletet folytatunk. Fontos inorganikus lépésként a MOL -csoport belépett az Északi-tengerre és sikeresen zárt le két tranzakciót is 2014 során. Ez a stratégiai lépés nemcsak a termelés és az offshore tapasztalat növelését teszi lehetővé a MOL -csoport számára, hanem az Upstream portfólió átlagos kockázatának mértékét is csökkenti. Az északi-tengeri régió egy új technológiai tudásbázisként szolgál, amelyből az egész MOL -csoport profitálhat. A MOL - csoport továbbra is elkötelezett a kutatási stratégiájának megvalósítása mellett, amely a hosszú távú, fenntartható növekedés alapja.

Aktívan keresünk lehetőségeket a nemzetközi kutatási portfóliónk további bővítésére organikus és inorganikus lépések megtételével egyaránt. (1) A 28. brit koncessziós pályázatban a MOL 4 kutatási blokkot nyert el.

(2) Pakisztánban folytatódik a kutatás a TAL - és a Karak-blokkban. A Ghauri blokk első kutatófúrása 2014-ben olajtalálatot eredményezett, a korai kitermelés fázis 2015- ben kezdődik. A Margala Észak blokkban az első kutató kút mélyítésre került a Margala hegy alatti új zónában. (3) Kazahsztánban a Fedorovsky blokk sikeres lehatárolását követően 2P készletek 60 MM boe-re növekedtek. Ezenfelül olajtalálatot értünk el a Rozhkovsky- mező Bashkirian rezervoárjában, a kazah állami hatóságokkal folyamatban vannak a tárgyalások a kutatási engedély kiterjesztéséről. (4) Magyarországon a MOL három kutatási blokkot nyert el két konces�- sziós pályázat során. (5) Horvátországban az első tengeri koncessziós pályázaton az INA két blokkot nyert, és az első szárazföldi koncessziós pályázaton is részt vesz az INA.

Az Északi-tenger továbbra is a MOL -csoport üzletfejlesztésének fókuszában marad, azzal a céllal, hogy tovább növelje a jelenlétét a régióban. Emellett továbbra is keresünk kutatási és fejlesztési lehetőségeket a KKE -régióban, a Közel-Keleten és a FÁK - térségben. A MOL -csoport megfelelően pozicionált az alacsonyabb olajár környezetből származó lehetőségek kihasználására, mely lehetővé teszi a kockázatok csökkentését, valamint újabb kutatás-fejlesztési lehetőségek keresését.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

2015-ben célunk a termelés további növelése és a földtani potenciál feltárásának folytatása, amely értékes adatokat nyújt majd az Akri- Bijeel blokk további lehatárolásához Irak Kurdisztáni Régiójában.

Carl Grenz – ügyvezető igazgatóhelyettes,
Csoportszintű Kutatás-Termelés

KÖZEL-KELET, ÁZSIA ÉS AFRIKA

A MOL-csoport megerősítette jelenlététezekben a térségekben portfóliójának kiterjesztésével és a gyorsított munkaprogramok végrehajtásával. Irak Kurdisztáni Régiójában az Akri-Bijeel blokk mezőfejlesztési tervét hivatalosan is jóváhagyták, így megkezdődhetett a kereskedelmi célú kitermelés. A MOL-csoport szoros, hosszú távú együttműködéssel rendelkezik a kurdisztáni régió kormányával és elkötelezett a jelenlétének megerősítésében és további befektetésekben Irak Kurdisztáni Régiójában.

Fontos mérföldkövet értünk el az Akri-Bijeel blokk Mezőfejlesztési Tervének (FDP) elfogadásával a Természet Erőforrások Minisztériuma által, amelyet a kereskedelmi célú kitermelés elindítása követett a Bijeel-1 EWT (Kiterjesztett Kút Tesztelési) létesítményben. Emellett párhuzamosan a tovább mélyített fúrásokkal és kúttesztekkel a Bijeel mező rezervoár jobb megismeréséhez is közelebb kerültünk. A Bakrman térségben a 3D szeizmikus vizsgálatok véget értek, Bakrman-2 lehatároló kút elérte a tervezett mélységét a triász rétegben, a vártnál jobb eredményeket mutatva. A Shaikan blokkon a második kitermelő egységet (PF-2) üzembe állították. A blokk hét kútból termel két kitermelő egységbe, a teljes termelési kapacitás 40 mboepd.

A TAL -blokkban 1999 óta hat találatot értünk el. A felszíni létesítmények – beleértve a 2014- ben üzembe állított Makori gázfeldolgozó üzemet – elérték a bruttó 77 mboepd kitermelést. Mamikhel- és Maramzai-mezőket 2014- ben kereskedelmi értékűnek minősítették, a mezőfejlesztési tervet benyújtották a pakisztáni kormányhoz. Kettőről négyre növeltük fúróberendezéseink számát az operált blokkokban, amelyből három a TAL blokkban van. Négy kút fúrása kezdődött meg, amelyek befejezése 2015-ben várható, amelyből 2 kutató és 2 termelő kút. Három új kút került termelésbe állításra. A Karak blokkban a Halini-1 kutató kúton a meghosszabbított teszt termelés folytatódott. 2015-ben két kutatófúrás helye került kijelölésre. Az első kutatófúrás a Ghauri blokkban 2014-ben volt, amely találatot eredményezett. A Margala Észak blokkban elkezdődött az első kutatófúrás. Ez az első kút, amelyet a Potwar-medence északi részében fúrnak, ezért kiemelkedő jelentőséggel bír a terület jó kutatási potenciáljának feltérképezésében.

A MOL -csoport tovább folytatja kutatási pozíciójának növelését a Pakisztánban.

Ománban a MOL -csoport folytatta a fúrás előtti kutatási tevékenységét geológiai és geofizikai tanulmányok készítésével, 2D/3D szeizmikus kutatással, szeizmikus adatfeldolgozással és részleges értelmezéssel, valamint megkezdte az előkészületeket az első tervezett kutatófúráshoz, amely 2015 negyedik negyedévében várható.

FÁK-RÉGIÓ

Intenzív mezőfejlesztés folyik a Baitugan blokkban, Oroszországban. Kazahsztánban, a Fedorovsky blokkban már a mezőfejlesztési fázis zajlik, miután további készleteket könyveltünk 2014-ben.

Oroszországban a MOL -csoport 2014 áprilisában értékesítette a BaiTex LL C-részvények 49 százalékát a Turkish Petroleum Corporation (TPAO ) részére. Annak érdekében, hogy optimalizálja a tevékenységét, stratégiai partnerséget alakított ki és a MOL-csoport maradt a blokk operátora. A Baitugan blokkban a mezőfejlesztési program 4-6 fúróberendezéssel folytatódott. Az infrastruktúra létesítése befejeződött, 52 termelő és besajtoló kutat fúrtak, így a tavalyi év termelési növekedése folytatódott. A Yerilkinsky-blokkban a 3D szeizmikus eredmények értelmezése 2014-ben igazolta a blokk kutatási potenciálját, az első kutatófúrás 2015 harmadik negyedévében várható. A Matjushkinsky blokkban a középpontban továbbra is a kutatási tevékenység áll, beleértve a 2D szeizmikus adatok értelmezését, amely várhatóan pontosítja a blokkpotenciált.

A Fedorovsky-blokkban, Kazahsztánban, 2014 májusában sikeresen befejeződött a lehatároló program. Az U-24 lehatároló fúrás teszteredményei alapján új találatot jelentettünk be a Rozhkovsky mező Bashkirian rezervoárjában. A független készletaudit után a MOL további 24 MM boe készletet könyvel, így 60 MM boe-re nőtt a blokk készletállománya. A kazah állami hatóság jóváhagyta a mező kereskedelmi értékűvé nyilvánítását. 2015-ben a MOL megkezdi a mezőfejlesztés első fázisának előkészületeit.

KELET-KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓ

A KKE régióban a MOL-csoport több mint 75 év tapasztalattal rendelkezik a kutatástermelés területén. A régió továbbra is központi szerepet tölt be a Csoport Upstream portfóliójában. Stratégiai célunk az érett mezők szénhidrogén kihozatalának maximalizálása és a kitermelés csökkenésének mérséklése a cash flow maximalizálása mellett, miközben meglévő tudásbázisunkra alapozva optimalizáljuk portfóliónkat és növeljük a költséghatékonyságot.

A KKE régióban a MOL hatékonyan alkalmazza technikai tapasztalatát és tudásbázisát az érett mezők termelésének csökkentésének egyensúlyozására.

Mike Pausche – igazgató, Csoportszintű KTD
Mezőbeni Operáció

Különböző projekteken keresztül a MOL - csoport stratégiai célja a termelés csökkenésének 5 százalékra mérséklése. A konvencionális kutatóprogram gáz és gázkondenzátum találatokat eredményezett. A derecskei medencében folytatódott a nem konvencionális szénhidrogén kutatás. Emellett 11 mezőfejlesztési program fejeződött be és 5 kút fúrása ért véget. Az egységnyi termelési költség csökkentése érdekében egy átfogó költséghatékonysági programot indít a vállalat. A kutatásba vont terület növelése érdekében a MOL -csoport koncessziós szerződést kötött a Szeged-Nyugat blokkra és a Jászberény geotermális blokkra az első pályázati fordulóban. 2014 júniusában, a második koncessziós pályázaton a vállalat elnyerte az Okány-Kelet blokkot.

Az INA célja nemcsak a kitermelés csökkenésének megállítása Horvátországban, hanem annak növelése is 2015-ben. Az INA erőfeszítései már most is pozitív eredményeket mutatnak, mivel a horvát kőolajtermelés először növekedett több mint egy évtizede, köszönhetően az átfogó kút optimalizációs programnak.

A felgyorsított szárazföldi kutatási és fejlesztési tevékenységek hatására 5%-ra mérséklődött a kitermelés csökkenés mértéke 2014-ben. Fontos mérföldkövet ért el IvanićŽutica EOR -projekt, a minisztérium engedélyt adott a CO2-besajtolás tesztelésére az Ivanić mezőn. 2015-ben véget ér az EOR - program első fázisa – amely majd pozitív hatással lesz az Ivanić-mező termelésére – és elkezdődik a CO2-besajtolás a Žuticamezőn. A tengeri termelő kutak fúrása 2014-ben is folytatódott, amely során öt új kút összesen 1,6 mboepd-vel járul hozzá az INA gáztermeléséhez. Elkezdődött a gáztermelés az Izabela mezőn 2014 júliusában és az Ika JZ -mezőn 2014 novemberében. A kutatási portfólió további bővítése érdekében az INA indult az első tengeri koncessziós pályázaton és két blokkot (Dél-Adria 25 és Dél-Adria 26) nyert el. Az INA tárgyalásokat folytat a Termelés Megosztási Szerződésről (Production Sharing Agreement). Az INA továbbá érdeklődik az első szárazföldi koncessziós pályázaton meghirdetett blokkok iránt is, amelyben 2015 első negyedévében hirdetnek eredményt.

ÉSZAKI-TENGER

2014-ben a MOL sikeresen lezárta az üzleti tranzakciót a Wintershall és Premier Oil cégekkel, valamint bővítette portfólióját a 28. egyesült-királyságbeli koncessziós pályázat keretében elnyert 4 kutatási blokkal. A MOL -csoport belépett az Egyesült Királyság északi-tengeri régiójába 14 nem operátori offshore- eszköz megvásárlásával a Wintershalltól (amely tagja a német BAS F-csoportnak). Ekkor a Cladhan mezőfejlesztési projektje már folyamatban volt, a Catcher mezőfejlesztése pedig jóváhagyásra várt. A Cladhan mezőfejlesztési fázison hamarosan befejeződik, az első olaj 2015 második félévében várható.

A Catcher-mező munkaprogramja jóváhagyásra került, az első kutak fúrása 2015 második negyedévében kezdődik, és a FPSO építésének munkálatai is zajlanak Japánban. 2014 decemberében lezárult a Premier Oil részesedésének megvásárlása a Scott, a Telford és a Rochelle mezőkön. 2014-ben a MOL -csoport 4 kutatási blokkot nyert el a 28. egyesült-királyságbeli szénhidrogén koncessziós pályázaton. Az Északi-tengerre való belépés stratégiai jelentőségű, amely lehetővé teszi a készletek és az össztermelés növelését, ráadásul a MOL - csoport Upstream portfóliójának átlagos politikai kockázatát is csökkenti. Az északitengeri belépés lehetővé teszi a sekélyvízi tengeri tapasztalatunk bővítését is, illetve egy újabb termelési központ létrehozását. Lehetőséget látunk a költséghatékonyság előmozdítására az értéklánc mentén, illetve proaktív együttműködést alakítottunk ki a többi operátorral a költségek csökkentése érdekében az alacsony olajárkörnyezetben.

Az Északi-tenger kiemelt terület marad a MOL-csoport üzletfejlesztési politikájában. A MOL-csoport jó pozícióban van, hogy a jelenlegi alacsony olajár környezetből származó lehetőségeket kihasználhassa, mely lehetővé teszi számunkra a kockázatok csökkentését, valamint újabb kutatás és mezőfejlesztési lehetőségek keresését.

Brian Glover – igazgató, Csoportszintű
Kutatás és Üzletfejlesztés