Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

2014-ben nemcsak a csoportszintű downstream teljesítmény, de a Downstreamen belüli valamennyi üzletág is növekedést mutatott. Biztos vagyok benne, hogy jó úton járunk, és tudom, hogy kollégáink képesek lesznek teljesíteni a 2017-ig meghatározott valamennyi célunkat.


Horváth Ferenc – ügyvezető Igazgató,
Csoportszintű Downstream

A Downstream kimagasló eredményt ért el 2014-ben. Hogyan látja Ön ezt a javuló teljesítményt?

„Különösen az év második fele meglehetősen erős volt a MOL-csoport Downstream divízió számára. Nagy örömömre szolgál, hogy kijelenthetem: mind a Finomítás és Marketing, a Kiskereskedelem és a Petrolkémia üzletág is javuló teljesítményt mutatott a tavalyi évben. 870 millió dolláros tisztított EBITDA-eredményt értünk el tavaly az Új Downstream Program 500 millió dolláros hatékonyságnövelő hatásának támogatásával, ami több mint 30%-os javulást jelent. Örömmel számolhatok be a mai nap arról, hogy a tavalyi eredmények alapján elértük azokat a célokat, amelyeket 2012-ben tűztünk ki magunk elé, és jelentettünk be részvényeseink számára. Jelenlegi célunk, hogy fenntartsuk, és tovább építsük a regionális piaci modellünket, ami három fő pilléren alapul. Az első pillér arról szól, hogy hogyan kezeljük és mit kezdünk az eszközeinkkel, a másodikba a piacaink, a harmadikba pedig kollégáink tartoznak.”

Horváth Ferenc – ügyvezető Igazgató,
Downstream

VERSENYELŐNYÜNK

A MOL-csoport Downstream divíziója különböző üzletági tevékenységekből áll, amelyek egy integrált értéklánc részeit alkotják. Ez az értéklánc a nyersolajat egy sor finomított termékké alakítja át, amelyeket a hazai igények kielégítésére, ipari felhasználásra, valamint üzemanyagként szállítanak tovább, és értékesítenek. A termékek között találjuk többek között a gázolajat, a dízelt, a fűtőolajat, a repülő-üzemanyagot, a kenőanyagokat, a bitument, a ként és a folyékony szénhidrogén-gázt (LPG). Továbbá a vállalat petrokémiai termékeket is gyárt és értékesít világszerte, valamint vezető pozíciót tölt be a kelet-közép-európai régió petrolkémiai szektorában.

Az Ellátási Lánc Menedzsment révén optimalizált „hat termelőegységből álló modellünk” számára előnyt jelentenek a komplex eszközparkunkból eredő szinergiahatások. A magas nettó készpénztermelő képességgel rendelkező finomítóink Magyarországon és Szlovákiában a legtöbbet hozzák ki mind a földrajzi fekvésükből adódó lehetőségekből, mind a kiegyenlített termékstruktúrájukból és fogyasztói körükből. A MOL-csoport Petrolkémia üzletága jelentős előnyt biztosít a cégcsoport finomítói számára, s emellett magas minőségű termékeket juttat el fogyasztóinkhoz.

A MOL-csoport azon finomítói számára, amelyeket a tengerről is ki lehet szolgálni, alapanyag-optimalizálásunk biztosítja, hogy a kőolaj típusok széles palettájából a legmegfelelőbb nyersanyagot válasszuk ki. Az aktuális kőolajpiaci trendek alapján és az ellátási lánc optimalizálásának köszönhetően 2012 és 2014 között folyamatosan növelni tudtuk finomítóinkban az alternatív nyersolaj-feldolgozást az urál típusú kőolajjal szemben. Kőolaj- és alapanyag-ellátásunkat, valamint az alacsony költségek melletti termékszállítást kiterjedt vezetékrendszerünk és megnövelt tárolókapacitásunk révén biztosítjuk. A változatos, megfelelően pozicionált kereskedelmi tevékenységekkel támogatott logisztikai hálózatunk továbbra is kulcsfontosságú versenyelőnyt biztosít számunkra árbevételünk maximalizálásához és a végfelhasználóikhoz történő eljutáshoz.

ÁTTEKINTÉS

  • A MOL-csoport Downstream divíziója egy igen változatos üzleti terület, melynek globális portfóliója a finomítói és a petrolkémiai létesítményekből, valamint nagykereskedelmi és kiskereskedelmi tevékenységekből áll, beleértve az optimalizált és integrált ellátási lánc által támogatott logisztikai tevékenységet is.
  • Hat termelőegység összesen 20,9 millió tonna/év finomítói és 2,1 millió tonna/év petrolkémiai kapacitással
  • Globális szinten 16,7 millió tonna/év finomítói és 1,1 millió tonna/év petrolkémiai termék nagykereskedelmi értékesítéseí
  • Kiskereskedelmi jelenlét 11 országban, 1734 benzinkúttal
  • Mindegyik főbb Downstream szegmens javított a teljesítményén 2014-ben, aminek eredményeképpen a tisztított CCS EBITDA összességében 32%-os javulást mutatott az előző évhez képest
  • A MOL-csoport petrolkémia tisztított EBITDA eredménye megháromszorozódott a 2013. évi eredményhez képest Az elmúlt 5 év legmagasabb organikus tőkeberuházása valósult meg 2014-ben
  • A jó Downstream eredmények egyértelműen mutatják az Új Downstream Program sikeres lezárását: 500-550 millió dollár értékű hatékonyságnövelést realizáltunk 2014-ig bezárólag

LEGFŐBB EREDMÉNYEINK

LEZÁRÁSRA KERÜLT AZ "ÚJ DOWNSTREAM PROGRAM 2012–2014”

A MOL-csoport Downstream divíziója sikeresen zárta le a 2012 és 2014 között megvalósított Új Downstream Programját: jelentős hatékonyságnövelést sikerült elérni valamennyi működési területünkön. Teljes szemléletváltásra került sor, azáltal, hogy radikális változtatásokat vezettünk be az integrált downstream értéklánc valamennyi eleménél, kezdve a kőolaj kiválasztásától, a finomítói és petrolkémiai termékek gyártásának folyamatán át egészen a nagy- és kiskereskedelmi tevékenységig. A több mint 300 megvalósított hatékonyságjavító akció révén a divíziónak sikerült növelni a hatékonyságát, még rugalmasabb üzletmenetet biztosítani, és szigorú költségellenőrzés mellett maximalizálni az árbevételeit.

Termelési szempontból célunk, hogy hatékony és kiváló minőségű finomítókat üzemeltessünk, valamint több mint 1%-kal növeljük azok rendelkezésre állását, és 2,5%-kal javítsuk a fehér termékek kihozatalát. A petrolkémiai üzletágon belül növelni fogjuk, és továbbfejlesztjük az értéklánc valamennyi elemét.


Miika Eerola – Csoportszintű Downstream Termelés,
igazgató

Az eredeti tervekkel összhangban 150 millió dolláros javulást sikerült elérni 2012-ben (ami a teljes időszakra kitűzött cél majdnem 30%-a). 2013-ban, azaz a program második évében 400 millió dolláros CCS EBITDA, 2014-ben pedig, az „Új Downstream Program” harmadik és egyben utolsó évében a MOLcsoport leányvállalatainak arányos hozzájárulásával 500-550 millió dolláros CCS EBITDA javulást értünk el 2011-hez képest. Kiemelkedő eredményekről számolhatunk be az energiagazdálkodás területén, amivel közel 100 millió dolláros megtakarítást realizáltunk a volumencsökkentés, az energiaforrások optimalizálása és a hatékonyabb szerződésmenedzsment révén. A termelés rugalmasságának javulása és a hozamnövekedés további 100 millió dollárt jelentett, amit alternatív nyersanyagok használata és a gyártóegységek termelékenységének javítása révén értünk el valamennyi telephelyen.

Ezzel egy időben optimalizáltuk a termék- és piacportfóliónkat is: egyre több nagyobb értéket képviselő terméket állítunk elő, melyeket a legjövedelmezőbb piacokon történő értékesítésre összpontosítunk. Szintén jelentős javulást értünk el a kiskereskedelmi árrések területén is.

Az Új Downstream Program sikeres modelljére építve a Downstream divízió most már készen áll arra, hogy a továbbra is bizonytalan gazdasági környezet által jelentett kihívásokkal is szembenézzen: ehhez egy új eszköz- és piachatékonysági növelést megcélzó programot indítunk, amellyel a MOL-csoport Downstream divízió által meghatározott stratégiai célok elérését kívánjuk elősegíteni.

MEGLÉVŐ TERMELŐESZKÖZ-PORTFÓLIÓNK MEGERŐSÍTÉSE ÉS OPTIMALIZÁLÁSA

Az összes termeléssel kapcsolatos és 2014-re meghatározott egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi (EBK) célt teljesítettük. A 2014-es Fenntartható fejlődés (FF) és EBK akcióterv 92%-ban teljesült, mivel néhány intézkedés átütemezésre került 2015-re. Az összesített LTIF (munkanapkieséssel járó balesetek gyakorisága) érték rendkívüli mértékben, 68%-kal csökkent a 2010-es 3,5-ös értékről 1,12-re 2014-ben.

A LEAN program továbbra is sikeresen működik a Pozsonyi és Dunai Finomítóinkban, valamint eredményesen bevezetésre került a TVK-ban is. 2013 óta a finomítói hozamok és energiafelhasználás területén valamivel több mint 17 millió eurós megtakarítást azonosítottunk.

Az elmúlt 5 év viszonylatában rekordszintű organikus tőkeberuházást értünk el 2014-ben, melyet főként a kulcsfontosságú stratégiai projektjeinkre és a Pozsonyi Finomító nagyleállására fordítottunk. A racionalizált tőkeberuházásokkal nemcsak fenntartani tudtuk eszközeink működőképességét, de biztosítottuk azt is, hogy további hatékonyságnövelést célzó projekteket lehessen megvalósítani.

A 2014-es tőkeberuházásoknál elsősorban a növekedésre összpontosítottunk. Petrolkémiai üzleti stratégiánk részeként egy szélesebb és jobb minőségű termékportfólióval, valamint a legfőbb piacainkon meglévő részesedésünk növelése révén javítottunk a versenyképességünkön. Így az új 220 kt/év kapacitású LDPE üzem megépítése Pozsonyban a tervek szerint folytatódott 2014-ben, melynek teljes beruházási értéke meghaladja a 340 millió dollárt. Az új üzem által növekedni fog a termelési rugalmasság, javulni fog a termékminőség és 2015 végétől kezdődően lehetővé válik a nafta kihozatal növelése a Pozsonyi Finomítóban. 2014 végén jelentős mérföldkőhöz érkeztünk a projekt során, amikor 1 millió munkaórát teljesítettünk munkaidő-kiesést okozó sérülés nélkül. A TVK-nál (azaz a magyarországi petrolkémiai vállalatunknál) a 130 kt/év kapacitású, összesen 150 millió dollár értékű beruházást jelentő butadién kinyerő üzem építési munkálatai jól haladnak. A projekt több jelentős szakasza is lezárult 2014-ben: augusztusban elkészült az első tárolótartály, decemberben pedig a tervek szerint befejeződött a csővezetékek és egyéb berendezések telepítése. Az új üzem gumiabroncsokhoz használt szintetikus gumihoz fog alapanyagot gyártani és ezáltal tovább javítja majd a petrolkémiai üzletág nyereségességét. Az üzembe helyezést 2015 második negyedévére, míg a termelési tevékenység beindulását 2015 harmadik negyedévére várjuk.

A Downstream divízió új pénzügyi célokat tűzött ki, és bejelenthetem, hogy az elkövetkező három éven belül a Next Downstream Programunk révén 1,3-1,4 milliárd dolláros EBITDA eredményt fogunk elérni 2017 végére, miközben a normalizált szabad cash flow nagyjából 900 millió dollár körül alakul majd.

Horváth Ferenc – ügyvezető Igazgató,
Csoportszintű Downstream

A nagykereskedelem területén növelni fogjuk piaci részesedésünket a legfőbb piacokon, értékesítésünk pedig 150%-ra fog növekedni a saját termelésű gépjármű-üzemanyagok volumenéhez képest.


Galácz Ábel – Csoportszintű Ellátás
és Értékesítés, igazgató

Befejeződött a Barátság I. kőolajvezeték rekonstrukciója, amit az üzembe helyezés és próbaüzem követ majd 2015 első negyedévében. A Pozsonyi Finomítóba várhatóan 2015 során érkezik meg az első kőolaj-szállítmány az Adriai-tenger felől.

2013. október 4-én az Olaszországban tapasztalt negatív gazdasági környezet következményeként a MOL-csoport bejelentette döntését a Mantovai Finomító terméklogisztikai központtá történő átalakítását illetően, a hatékony és nyereséges olaszországi üzletmenet biztosítása érdekében. A Mantovai Finomító fokozatos átalakítása 2013. harmadik negyedévében fejeződött be, és 2014 negyedik negyedévében az új üzleti modellnek megfelelően kezdte meg tevékenységét.

REGIONÁLIS NAGYKERESKEDELMI, KISKERESKEDELMI ÉS LOGISZTIKAI HÁLÓZATUNK KIAKNÁZÁSA ÉS TOVÁBBI BŐVÍTÉSE

2014-ben 4%-os összesített növekedést tapasztaltunk a hazai piacokon (Magyarország, Szlovákia, Horvátország) motorüzemanyag-fogyasztás tekintetében, a tágabb közép-kelet-európai üzemanyagpiac pedig nagyjából a tavalyi szinten alakult. A növekményt leginkább az élénkülő magyarországi kereslet magyarázza.

A MOL-csoport teljes kőolaj- és petrolkémiai termékértékesítése a fő piacokon és a szélesebb értelemben vett KKE régióban (kivéve Olaszország) is csökkent, elsősorban a második negyedéves Slovnaft nagyleállás következményeként, illetve a 0,1 kéntartalmú import gázolaj korlátozott rendelkezésre állása miatt.

A MOL-csoport Dowstream stratégiájának részeként az Ellátás és Értékesítés üzletág „országok szerinti koncepciókat” dolgozott ki minden egyes piac vonatkozásában, ahol jelen vagyunk vagy tervezzük a megjelenést, s ezzel meghatározta az elkövetkező három év ütemtervét. Az akciótervek mögött meghúzódó legfontosabb mozgatórugó a növekedési potenciál maximalizálása minden egyes piacon, akár a volumen, akár az árbevétel vonatkozásában. A MOL-csoport értékesítési és marketing stratégiája a kelet-közép-európai régió növekvő értékesítési volumenére összpontosít, mivel a kontinentális piacokon jelentős előnyt élvezünk a cégcsoport központi pozíciója, valamint a vevői igények magas szintű ismerete miatt.

A Mantovai Finomító logisztikai központtá való átalakításával összhangban a MOL-csoport rendkívül elkötelezett az olasz piacon végzett nagykereskedői tevékenységének folytatása mellett, és mindent megtesz a piaci pozíciójának javítása érdekében. 2014 januárjában a MOL-csoport Downstream elindította a Mantovai Finomító átalakítását, és harmadik fél részére történő ellátási tevékenységbe kezdett. Októberben megérkezett az első tengeri szállítmány Velence kikötőjébe az átalakított mantovai központ kiszolgálása céljából.

2014 májusában a MOL-csoport bejelentette az ENI jelentős nagykereskedelmi pozíciókkal rendelkező cseh, szlovák és román üzleti egységeire vonatkozó értékesítési megállapodás aláírását. 2014 júniusában pedig megérkezett az első tengeri szállítmány Constanta kikötőjébe, ezzel biztosítva, hogy a romániai nagykereskedelmi tevékenységet még több forrásból lehessen kiszolgálni.

A MOL-csoport növekedési stratégiájának megfelelően folytatjuk a romániai logisztikai hálózatunk optimalizálását is. Kibővítettük a Tileagdban található raktárkapacitásunkat, és megkezdődött a Magyarországról történő országok közötti szállítás. 2013-ban befejeződött a 60 kt/év kapacitású üzemanyag-terminál építésének első fázisa Giurgiuban a Duna partján, 2014 októberében pedig lezárásra került a harmadik bővítési fázis is.

2014-ben tovább nőtt a Kiskereskedelem Downstream eredményekhez való hozzájárulása, ami az előző évhez képest 35%-kal magasabb EBITDA-eredményt jelentett, mely elsősorban az üzemanyag-árrés növekedésének köszönhető. Az kiskereskedelmi értékesítés összesített volumene (beleértve a PB-gáz és kenőanyag-értékesítést is) 1%-kal nőtt éves alapon a csehországi töltőállomás-hálózat bővülésének, valamint a Magyarországon és Szlovákiában fokozódó keresletnek köszönhetően.

A javuló magyarországi és szlovákiai értékesítés eredmények kiegyenlítették a Romániában emelkedő jövedéki adó, illetve a horvátországi csökkenő üzemanyag-kereslet csoportszintű negatív hatásait. A prémium kategóriás üzemanyagok piacán növeltük részesedésünket kiskereskedelmi hálózatunk nagy részében, ami jelentősen hozzájárult a két számjegyű üzemanyagárrés növekedéséhez.

Regionális piaci részesedésünk és vevőbázisunk tovább bővült az akvizíciók révén: (1) adásvételi szerződést írtunk alá az ENI-vel a downstream üzletáguk átvételéről a Csehországban, Szlovákiában és Romániában, beleértve a kiskereskedelmi hálózatot is, valamint (2) megszereztük a Lukoil csehországi kiskereskedelmi hálózatát. 2015-ben a megvásárolt hálózatok integrálásának eredményeképpen a MOL Ceska a cseh piac harmadik legnagyobb szereplőjévé fog válni.

Új kiskereskedelmi stratégiát dolgoztunk ki a 2015 és 2017 közötti időszakra a Downstream stratégiánkkal összhangban. Célunk, hogy legfőbb piacainkon a fogyasztók elsőként minket válasszanak mind az üzemanyagok, mind pedig a kényelmi cikkek értékesítési területén, és a MOL-csoport kiskereskedelmi hálózata egy erőteljes márkává váljon. A stratégiában vázolt kezdeményezések a 2015–2017-es üzleti tervben is szerepelnek, a tőkeberuházásra vonatkozó terveink pedig alapvető változásokat jelentenek a kínálatunkban, a kialakításban, a működésünkben és a marketingkommunikációnkban egyaránt. Kiskereskedelmi szervezetünk számos kulcsfontosságú munkaerő toborzás által megerősítésre került 2014 során, s ezzel további lépéseket tettünk a stratégiai céljaink és prioritásaink megvalósítása felé.

Összhangban az új kiskereskedelmi stratégiánkkal célunk az, hogy benzinkútjainkat értékesítési pontokká alakítsuk át. Ügyfeleink nagyobb mértékű ismerete által relevánsabb és differenciáltabb üzemanyag és nem üzemanyag jellegű termékeket, valamint szolgáltatásokat fogunk tudni kínálni. Ezenfelül további közép-kelet-európai felvásárlásokon keresztül még inkább növelni kívánjuk piaci részesedésünket.


Lars Höglund – Csoportszintű
Kiskereskedelem, igazgató