Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Fenntarthatósági Áttekintés

  • Az energiahatékonyság javítása kulcsfontosságú az üzleti eredmények elérése és a működés ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében egyaránt. Az Új Downstream Program energiahatékonysági projektjeinek köszönhetően jelentős eredmények születtek ezen a területen. A 35 legnagyobb projekt révén közel 230 ezer tonnával csökkent a CO2-kibocsátás a 2014. év végére a 2011. évi kibocsátáshoz képest. A projektek által generált megtakarítás értéke több mint 10 milliárd Ft, ami jelentős előrelépés a 2013-as adatokhoz képest. Csoportszintű teljes ÜHG-kibocsátást egyéb tényezők is befolyásolják, például a termelés vagy a portfólió változása.
  • A technológiai fejlesztéseknek és a működésben bekövetkezett változásoknak köszönhetően a légszennyező anyagok kibocsátása tovább csökkent a finomítás területén. A nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása a MOL -csoport finomítás üzletágában 3,4 ezer tonna volt 2014-ben, míg 2013 előtt ez az érték 5,3 ezer tonna volt évente. A csökkenéshez hozzájáruló projektek között vannak technológiai fejlesztések és olyanok is, amelyek célja a monitoring- és az ellenőrzési rendszer megerősítése.
  • Nem történt LTI (munkaidő-kieséssel járó baleset) az elmúlt évben a Downstream üzletág két nagy beruházása során (polietiléngyártó üzemegység beruházása a Slovnaftban és a TVK területén épülő butadiénüzem). Mindazonáltal sajnos történt egy beszállítói haláleset a Dunai Finomítóban, emelési művelet közben.
  • A MOL Downstream üzletág egyik fő célja a pozitív munkabiztonsági kultúra kiépítése és megtartása. Ennek érdekében több program bevezetésére is sor került 2014-ben. Az egyik kezdeményezés a Tökéletes Nap Program, amit a finomítói és petrolkémiai üzletágban vezettünk be. Ennek keretében előre meghatározott cél nélkül követik nyomon a biztonsági teljesítményt, elsősorban a telephelyek között is versenyre és az elért eredmények díjazására helyezve a hangsúlyt. Egy másik példa a logisztika üzletágban bevezetett viselkedésalapú biztonsági program, a Program Zer0. Ennek keretében 2014-ben 5 leányvállalatban készült biztonsági kultúraelemzés.
  • A Petroskills kompetenciafejlesztési program folytatódott 2014. évben is. Több mint 950 ember vett részt a programban a termelés, a petrolkémia és logisztika területeiről. A kompetenciaalapú fejlesztés eredményeként célzottan lehet a munkavállalók képzésébe és fejlesztésébe beruházni. A végső cél a működési kiválóság és biztonságos működés elősegítése.
  • A Slovnaft pozsonyi finomítója egy új programot indított el a helyi közösségekkel való jó kapcsolat megtartása érdekében „Felelős szomszéd” címmel. A program célja olyan kiadványok készítése, amelyek a finomító közelében élőknek szólnak. A tájékoztatók a finomítási tevékenység olyan folyamatait és hatásait mutatják be, amelyek zavarhatják a közelben élőket, mint például a fáklyázás, vízszennyezés, szagok, füst- vagy zajszennyezés. A tájékoztatókat a helyi hatóságok és civil szervezetek is megkapták, és a vállalat honlapján is elérhetőek.

* Solomon definíció alapján számolva