Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

1. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS

Általános cél: „Az éghajlatváltozással kapcsolatos lehetőségek és kockázatok kezelése”

EREDMÉNYEK:

  • Jászberény területére szóló geotermális koncessziós szerződést írt alá a MOL-csoport vegyesvállalata, a CEGE (a MOL részesedése 65%) 2014-ben. A projekttervek között szerepel egy 2 éves kutatási program megkezdése, amelynek célja egy kútpárból álló rendszer létrehozása és tesztelése.
  • Az 50 legfontosabb projekt (ezek közül számos az Új Downstream Programból került ki) elemzése alapján megállapítható, hogy a 2011-es bázisévhez viszonyítva becslések szerint összesen mintegy 320 ezer tonna megtakarítást ért el a vállalat CO2-kibocsátás területén a Kutatás-termelés és a Downstream termékelőállítási divíziókban. Ezek a projektek mintegy 13 milliárd Ft közvetlen pénzügyi megtakarítást eredményeztek.
  • A kutatás-termelési divízió összes közvetlen CO2-kibocsátásának 47%-át a szén-dioxid-lefúvatás teszi ki, mely nem az égetés vagy fáklyázás terméke, hanem a szénhidrogének kitermelése során kerül a felszínre és bocsátják a levegőbe. Az ebből származó teljes szén-dioxid-kibocsátás jelentősen csökkent (2013. évi 419.000 tonnáról 2014-ben 361.000 tonnára). Ez az INA-nál 2014 végén megvalósított fokozott olajkinyerési (Enhanced Oil Recovery – EOR) program eredménye.

KIHÍVÁSOK:

  • Csökken a rövid megtérülési idejű energiahatékonysági fejlesztési lehetőségek száma.

Az éghajlatváltozás az egyik legfontosabb globális trend, mely lényeges hatással van a vállalat üzleti környezetére. A MOL-csoport éghajlatváltozással kapcsolatos erőfeszítései elsősorban az ide sorolható kockázatok kezelésére, illetve felmerülő lehetőségek kiaknázására összpontosulnak. A MOL -csoport általános megközelítését a vállalat Klímaváltozási Nyilatkozata tartalmazza, mely ezen a weboldalon keresztül (angol nyelven) nyilvánosan hozzáférhető.