Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

7. A FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSRŐL

7.1. JELENTÉSTÉTELI MEGKÖZELÍTÉSÜNK

Annak jeleként, hogy a fenntartható fejlődés mindennapi üzleti működésünk szerves része a MOL-csoport vezetése 2008-ban úgy döntött, hogy az Éves Jelentést és a Fenntartható Fejlődés Jelentést összevonja, és a jövőben az ún. „integrált” beszámolási irányt követjük, azaz a MOL-csoport egyetlen átfogó kiadványban számol be gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményéről. A MOL-csoport 2013. év első félévétől kezdődően úgy döntött, hogy a fenntarthatósági tájékoztatót a negyedéves gyorsjelentésekbe is integrálja.

Az Éves Jelentés „Fenntarthatóság: nem pénzügyi teljesítményünk” című fejezete az adott év fontosabb eredményeit, kihívásait és adatait összegzi a fenntartható fejlődés MOL számára legjelentősebb területein. Ezen a jelentésen túlmenően társaságunk honlapján (angol nyelven) általános ismertetést adunk a MOL politikáiról, vezetési irányelveiről és egyéb FF-vonatkozású információiról, amelyet rendszeresen frissítünk: http://molgroup.info/en/sustainability. Míg az Éves Jelentés olvasói elsősorban részvényeseink, befektetőink és a fenntarthatósági elemzők köréből kerülnek ki, honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy ott minden érintett megtalálja a számára lényeges információkat.

A jelen beszámolóban szereplő fenntarthatósági teljesítményadatokat az Ernst & Young auditálta. A hitelesítési folyamatot az International Federation of Accountants (Könyvelők Nemzetközi Szövetsége) ISAE3000 előírásai szerint tervezték és végezték el. Az audit első ízben az AA 1000AS szabványnak is megfelelt, lényegességi elemzési folyamatunk további erősítése érdekében.

A MOL-csoport fenntarthatósági beszámolójában a széles körben elfogadott Global Reporting Initiative (globális beszámolási kezdeményezés) keretrendszerét követi. A GRI a legfrissebb útmutatásait 2013-ban tette közzé. A MOL-csoport idén először készítette el Éves Beszámolójának fenntarthatósági fejezetét a GRI G4 irányelv szerint. A jelentés szintén figyelembe veszi a GRI-féle Olaj- és gázipari kiegészítésben foglalt irányelveket.

A MOL -csoport 2014-es Éves Beszámolójának GRI G4 útmutatónak való megfelelési szintje „átfogó”.

Továbbra is figyelembe vesszük az IPIECA-API „Olaj- és Gázipari Útmutató az Önkéntes Fenntarthatósági Beszámoláshoz” protokoll rendelkezéseit a mutatók kiválasztása és a jelentés tartalmi vonatkozásainak meghatározása során. A MOL -csoport fenntarthatósági jelentése kiegészül a weboldalunkon keresztül elérhető információkkal.

A teljes GRI megfelelési táblázatot, többek között az IPIECA-nak, illetve az ENSZ Globális Megállapodás Programjának történő megfelelés tanúsítását tartalmazó honlap itt található.