Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

2. KÖRNYEZET

Általános cél: „Környezeti lábnyom csökkentése”

EREDMÉNYEK:

  • 2010-es alapértékhez viszonyítva, 2014-ben 60%-kal sikerült csökkenteni az SO2-, és 40%-kal a NOx-kibocsátásainkat.
  • Irak Kurdisztán Régiójában egy átfogó vízgazdálkodási tanulmány készült a Kalegran B.V. által üzemeltetett Akri-Bijell K10 Blokkra. Bár a tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a blokk nem érint vízhiányos területeket, mindazonáltal az összes meglévő és lehetséges működési területet és tevékenységet elemeztük a tanulmány során, és a vízforrások védelmét szolgáló legfontosabb intézkedéseket beépítettük a működési tervekbe.
  • 2014-ben csoportszintű felmérés készült a biodiverzitás szempontjából érzékeny területek azonosítására, mely összesen 162 telephelyet érintett. Ezek közül csak 8 helyezkedik el biodiverzitás szempontjából kritikus területen (6 Upstream és 2 Downstream telephely) és 35 kutatás-termelési telephely található Natura 2000 területek közelében. Továbbá Pakisztánban a 2014–2016 időszakra készült egy Biodiverzitás intézkedési terv.

KIHÍVÁSOK:

  • Annak érdekében, hogy megfeleljen az egységes környezethasználati engedélyek (IPPC) összes követelményének, az INA-nak 2018-ig számos projektet kell elindítania.