Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Mr. MOSONYI György

MOL-csoport pozíciók:

 • A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2011. május 1-jétől és elnöke 2011. június 8-tól
 • Az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottságának állandó meghívottja
 • A TVK Nyrt. Igazgatóságának elnöke
 • A SLOVNAFT a.s. Felügyelő Bizottságának elnöke
 • Az INA d.d. Felügyelő Bizottságának alelnöke

1974-től a Shell International Petroleum Co. magyarországi képviseletének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a londoni Shell-központban dolgozott. 1992- től 1993-ig a Shell-Interag Kft. ügyvezető igazgatója. 1994 és 1999 között a Shell Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben a közép- és kelet-európai régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehország vezérigazgatója is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Joint Venture Szövetség elnökségi tagja, a World Petroleum Council Magyar Bizottságának elnöke 2015. januárig. 2012 áprilisától a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagja. 1999-től 2011-ig a MOL Nyrt. vezérigazgatója, az Igazgatóság tagja. 2006 és 2011 között az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke.

Dr. CHIKÁN Attila

MOL-csoport pozíciók:

 • A Felügyelő Bizottság tagja 2004. április 30-tól
 • A Felügyelő Bizottság elnökhelyettese 2005. december 5-től
 • Az Audit Bizottság elnöke 2011. június 8-tól

1968 óta a Budapesti Corvinus Egyetemen és jogelődjénél dolgozik. 1989-től 1998-ig a BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék vezetője. 1998-1999-ben a magyar kormány gazdasági minisztere. 2000 és 2002 között a miniszterelnök gazdasági tanácsadói testületének elnöke. 2000 és 2003 között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem rektora. Ezt követően az Egyetem Versenyképesség Kutató Intézetének igazgatója. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja és a Svéd Tudományos Akadémia külföldi tagja. Tiszteletbeli doktori címet kapott a Lappeenranta- i Műszaki Egyetemtől (Finnország) és a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemtől. Jelenleg számos funkciót tölt be hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, több nemzetközi gazdasági folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. A Richter Gedeon Nyrt. Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának elnöke.

John I. CHARODY

MOL-csoport pozíciók:

 • A Felügyelő Bizottság tagja 2002. október 11-től
 • Az Audit Bizottság tagja

1953 és 1956 között a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat Geofizikai Kutatóintézetében dolgozott. 1956 után Ausztráliában vezető pozíciót töltött be a Bridge Oil Ltd., Aurora Minerals, Project Mining, valamint több tőzsdén jegyzett olaj- és bányász társaságnál. Winton Enterprises Pty.Ltd. és a Galina Investment nemzetközi tanácsadó cégek elnök-vezérigazgatója. Charody úr 1971- től az Ausztrál Igazgatók Intézetének, 1967-től az Ausztrál Vezetési Intézetének tagja, békebíró 1972 óta. 1973-ban az angol királynő kitüntetettje (Member of British Empire) Ausztráliáért tett szolgálatáért. 1990 után az Ausztrál Szövetségi Kormány Budapestre akkreditált, a régió kapcsolataiért felelős kereskedelmi minisztere 12 országban. 1997-ben a magyar köztársasági elnök az ausztrál-magyar pénzügyi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjét adományozta neki. A Pick Rt. igazgatósági tagja. A Csányi Alapítvány kuratóriumi igazgatósági tagja.

Slavomír HATINA

MOL-csoport pozíciók:

 • A Felügyelő Bizottság tagja 2002. október 11-től

1970-től dolgozott a Slovnaftnál, ahol különböző vezetői pozíciókat töltött be. 1994 és 2001 decembere között Pozsonyban dolgozott a Slovnaft a.s-nél, 1994-től 1998-ig mint a társaság vezérigazgatója, 1998-tól 2001-ig mint annak elnöke. 1994-től 2005 februárjáig a társaság Igazgatóságának elnöke. A Szlovák Műszaki Egyetem 2001-ben tiszteletbeli doktori címet adományozott számára. 1995- től 2014 decemberig a Slovintegra a.s. elnökvezérigazgatója volt. Jelenleg a BIATE CH GROUP a.s. Felügyelő Bizottság elnöke. Hatina úr szlovák állampolgár.

TÖRÖCSKEI István

MOL-csoport pozíciók:

 • A Felügyelő Bizottság tagja 2010. április 29-től
 • Az Audit Bizottság tagja 2011. május 1-jétől

1974 és 1997 között fontos vezetői pozíciót töltött be a következő bankokban: Magyar Nemzeti Bank, HIB London, Magyar Hitelbank Zrt., Kultúrbank Zrt. and Interbanka Prága.
1997-től 2007-ig az Equilor Befektetési Zrt. vezérigazgatója, majd 2007-től a T and T Zrt. tanácsadója. A Hír Tv és a Gresco Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke, a PannErgy Nyrt, a Pro-Aurum Zrt, Igazgatóságának tagja, valamint a Széchenyi Hitelszövetkezet és a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. elnöke. 2011. november 15. - 2015. január 31. között az ÁKK Zrt. vezérigazgatója.

Dr. sc. Zarko PRIMORAC

MOL-csoport pozíciók:

 • A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2012. április 27-től

1964-ben közgazdász diplomát szerzett, majd 1976-ban doktorált a Szarajevói Közgazdasági Egyetemen. 1968 és 1981 között több jelentős pozíciót töltött be a szarajevói Energoinvest. Ugyanebben az időszakban vezető jugoszláv bankok, valamint a következő vállalatok Igazgatóságának tagja volt: Privredna banka Sarajevo, Yugoslav Bank for Foreign Trade Beograd / JUBMES/, FAMOS, Sarajevo, PET ROLINVEST Sarajevo. 1967 és 1974 között a Bosznia- Hercegovinai Parlament képviselője. 1981- től 1984-ig a szarajevói Gazdasági Kamara elnökeként tevékenykedett. 1984 és 1992 között a szarajevói Energoinvest elnökhelyettese, majd alelnöke volt. 1992-ben Bosznia-Hercegovina pénzügyminisztere. 1993-tól 1997-ig az Inzenjerski biro-revizija vállalat igazgatójaként dolgozott. 1997- 2002 között a zágrábi Pricewaterhouse Coopers kiemelt tanácsadója, majd igazgatósági tagja. 2002-től a Deloitte Zagreb tiszteletbeli regionális elnöke, és 2012 óta a Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP) Felügyelő Bizottságának tagja. A Horvát Köztársaság Nemzetközi Kapcsolatok Tanácsának, valamint a Horvát Közgazdász Szövetség elnökségi tagja, és a Délkelet- Európai Üzleti Tanács (BAC) tagja.

JUHÁSZ Attila

MOL-csoport pozíciók:

 • A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2007. október 12-től

1986-ban csatlakozott a Társasághoz. A teljes időszak alatt a Kutatás-Termelés Dívizió szervezetében töltött be különböző pozíciókat. A MOL-Bányász Szakszervezet Területi koordinátora és megalakulása óta az Üzemi Tanács tagja volt. A jelenlegi Üzemi Tanács munkájában megfigyelőként vesz részt.

Dr. PUSKÁS Sándor

MOL-csoport pozíciók:

 • A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2011. április 28-tól

Olajmérnökként 1985-ben csatlakozott a MOL-hoz, illetve annak jogelődjéhez. Okleveles olajmérnök és K+F vezető szakértői munkakört tölt be a MOL-Csoport Kutatás-Termelés Divízió Termelési Technológiák MOL szervezetében, Algyőn. Termelési és műszaki kutatás-fejlesztési mérnökként és projektmenedzserként 29 éves, kőolajtermelésben szerzett tapasztalattal rendelkezik. Dr. Puskás a Moszkvai I. M. Gubkin Petrolkémiai és Gázipari Egyetemen szerezte mérnöki diplomáját és a szegedi József Attila Tudományegyetemen védte meg doktori fokozatát a kolloidkémiai tudományok terén. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézetében szerezte meg posztgraduális HR és K+F menedzsment fokozatát. Dr. Puskás számos műszaki- tudományos közlemény szerzője és társszerzője. Tagja az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek és a MOL-Bányász szakszervezetnek.

HEGEDŰS Andrea

MOL-csoport pozíciók:

 • A Felügyelő Bizottság tagja 2012. október 12-től

Pályafutását 1990-ben a Dunántúli Kőolajipari Vállalatnál, Százhalombattán kezdte vegyészként. További tanulmányokat folytatott és képesítést szerzett pénzügyből és szociológiából. 1995-től a MOL Nyrt. Olajipari Szakszervezet képviselője a Százhalombattai Finomítóban, ahol kiemelt figyelmet fordít a termelés területén folyamatos műszakban dolgozók biztonságára. A szakszervezet munkáját többek között pénzügyi alelnökként támogatja.