Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

 

HERNÁDI Zsolt

 

Dr. CSÁNYI Sándor

MOL-csoport pozíciók:   MOL-csoport pozíciók:
 • Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-től
 • Elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től
 • Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től
 • Tagja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának
 
 • Az Igazgatóság tagja 2000. október 20-tól, alelnöke 2001-től
 • Az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának elnöke
     

1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, 1992-től 1994-ig a pénzintézet vezérigazgatóhelyettese. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001 között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak. 1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség elnökségének tagja, 2001-től tagja a European Round Table of Industrialists szakmai szervezetnek. 2007-től Esztergom város díszpolgára, 2009 szeptemberétől a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára, 2011 áprilisától az OTP Bank Igazgatóságának tagja.

 

A pénzügy szakos közgazda, egyetemi doktor, okleveles árszakértő, bejegyzett könyvvizsgáló első munkahelye a Pénzügyminisztérium volt. Dolgozott a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban, valamint a Magyar Hitelbanknál. 1989-től 1992-ig a Kereskedelmi és Hitelbank vezérigazgató-helyettese, 1992-től az OTP Bank Nyrt. elnökvezérigazgatója. A 2011. április 29-i közgyűlés újabb öt évre megerősítette az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatói posztján. Tagja az egyik legjelentősebb nemzetközi kártyatársaság, a MasterCard európai tanácsadó testületének, társelnöke a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ). 2004-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára. dr. Csányi Sándor tagja a Banki Tanulmányok Nemzetközi Intézetének. 2010 júliusa óta a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöke. 2012 januárja óta a Kínai-Magyar Üzleti Tanács társelnöke.

     
 

MOLNÁR József

 

JÁRAI Zsigmond

MOL-csoport pozíciók:   MOL-csoport pozíciók:
 • A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-jétől
 • Az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től
 • Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2013. szeptember 5-től
 • Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2010 áprilisától
 • Az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától
 
 • Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
 • Tagja a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottságnak
     

1978 és 2001 között a BorsodChem Rt.-nél töltött be különböző vezető pozíciókat. 1982 és 1987 között az Árosztály vezetője, 1987 és 1991 között a Közgazdasági Főosztály vezetője. 1991-től 2001-ig a BorsodChem Rt. gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közreműködött a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában, majd ezt követően a társaság jövőképének kidolgozásában és privatizációjában. Kulcsszerepet játszott a BorsodChem részvények tőzsdei bevezetésében. 2001-től a TVK vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól a MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, 2004 szeptemberétől a 2011-es vezérigazgatói kinevezéséig pedig a csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese volt. A MOL-csoporton belül a Slovnaft a.s. Igazgatóságának 2004 és 2008 között, a TVK Nyrt. Igazgatóságának 2001 és 2011 között volt tagja.

 

1976-tól pénzügyi szakemberként tevékenykedik, külföldi és magyar fejlesztési és kereskedelmi bankokban töltött be vezető tisztségeket. 1996-tól 1998-ig a Budapesti Értéktőzsde elnöke. Pénzügyminiszter 1998 és 2000 között, majd a Magyar Nemzeti Bank elnöke 2001-től 2007-ig. A CIG Életbiztosító Zrt. alapítója, 2007-től 2010-ig a Felügyelő Bizottság elnöke. 2010-2014 között a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottság elnöke.

     
 

Dr. PARRAGH László

 

Dr. Martin ROMAN

MOL-csoport pozíciók:   MOL-csoport pozíciók:
 • Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
 • Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak
 • Tagja a Pénzügyi Kockázatkezelési Bizottságnak 2014. február 20-tól
 
 • Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
 • A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság tagja
     

1989-től a Parragh Kereskedelmi és Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója. 1993-tól az MGYOSZ elnökségi tagja, közben 1994-2000 között alelnök. A Miniszterelnök gazdasági tanácsadó testületének tagja 1998-tól 2002-ig. 2000-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, 2003-2010 között a GYSEV Rt. alelnöke. 2003-tól a KAVOSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának, 2009-től a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. igazgatóságának elnöke. 2003-2011 között a Gazdasági és Szociális Tanács, 2011-től a Nemzeti Gazdasági és Társadalmai Tanács elnöke. 2002-2010 között a MEHIB Zrt, EXIM Bank Zrt, GYSEV Zrt. Igazgatóságainak volt tagja. 2010-2011 között a MALÉV Igazgatóságának tagja. 2014-től az Államreform Bizottság és az MKB igazgatóságának tagja. A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Budapesti Gazdasági Főiskola címzetes főiskolai tanára, valamint a Gazdasági Tanácsának tagja. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács Gazdasági oldalának elnöke.

 

Szakmai pályafutását a Wolf Bergstrasse cseh irodájának értékesítési igazgatójaként kezdte. 1994-ben a Janka Radotín vezérigazgatója lett, ahol a LENN OX (USA) mint stratégiai partner csatlakozását követően megválasztották az Igazgatóság elnökének. 2000 és 2004 között részt vett a nagy múltú cseh gépipari vállalat átalakításában, az új ŠKODA HOLDING elnök-vezérigazgatója lett. 2004. februártól 2011. szeptember közepéig a ČEZ a. s. elnök-vezérigazgatója. 2011. szeptembertől 2013. októberig a ČEZ a. s. Felügyelő Bizottságának elnöke. A MOL Igazgatóságában betöltött tagsága mellett tagja a Prágai Tőzsde Felügyelő Bizottságának; (2007 és 2009 között a Cseh Vasutak Felügyelő Bizottságának is tagja volt, valamint 2007 és 2011 között a Cseh Köztársaság Ipari és Közlekedési Szövetség alelnöke). 2010-től 2014. májusig a VIG (Vienna Insurance Group) Felügyelő Bizottságának tagja. Emellett számos alapítvány, oktatási és akadémiai intézmény irányító-, vagy felügyelő testületének is tagja. A Cseh Köztársaság állampolgára.

     
 

Judr. VILÁGI Oszkár

 

Dr. Anthony RADEV

MOL-csoport pozíciók:   MOL-csoport pozíciók:
 • Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-jétől
 • A SLOVNAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat vezérigazgatója
 • Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától
 • Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2014. május 30-tól
 
 • Az Igazgatóság tagja 2014. április 30-tól
 • Tagja a Pénzügyi Kockázatkezelési Bizottságnak 2014. május 30-tól
 • Tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságnak 2014. május 30-tól
     

A Pozsonyi Commenius Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát és egyetemi doktori címet 1985-ben. 1990-1992 között képviselő a Csehszlovák Országgyűlésben (Prága). 1994-ben a közép-európai Alapítvány egyik megalapítója, jelenleg Igazgatótanácsának tagja. 1996-tól több szlovák vállalat ügyvezető testületében dolgozott. Számos külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelentősebb átalakítási projektjeiben (US Steel, France Telecom, OTP, MOL), majd 2002 óta a SLOVNAFT és a MOL stratégiai partnerségét és integrációját előkészítő munkacsoport tagja. Mielőtt 2005-ben a SLOVNAFT Igazgatóságának tagja lett, a Felügyelő Bizottság tagjaként dolgozott. 2006 márciusában a SLOVNAFT vezérigazgatójává nevezték ki. 2010. áprilistól a MOL-csoport Executive Board tagja lett. A 2012-ben megalapított Szlovák-Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara elnöke.

 

Dr. Anthony Radev 22 évig volt a McKinsey & Company igazgatója. 1991-ben csatlakozott a vállalathoz Németországban, és egyike volt a kelet-európai iroda alapítóinak 1993-ban. Személyesen nyitotta meg a McKinsey budapesti (1995), zágrábi (2003), szófiai (2005) és bukaresti (2008) irodáit, valamint irányította a McKinsey Kelet-Európai Pénzügyi Intézeti Munkacsoportját. Dr. Anthony Radev számos projektben vett részt a gazdaság szinte minden ágazatában és a közszférában egyaránt, különböző pénzintézetektől, a szolgáltató szektoron át, több ipari vállalatig. Magyar, német és bolgár állampolgár.

     
 

Dr. AL-KHARUSI Anwar

 

Prof. MARTONYI János

MOL-csoport pozíciók:   MOL-csoport pozíciók:
 • Az igazgatóság tagja 2014. április 30-tól
 • Tagja a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottságnak 2014. május 30-tól
 • Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2014. május 30-tól
 
 • Az igazgatóság tagja 2014. július 1-jétől
 • Tagja a Társaságirányítási és javadalmazási Bizottságnak 2014. július 1-jétől
 • Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2014. július 1-jétől
     

Dr. Anwar al-Kharusi az Ománi Szultanátus állampolgára, aki diplomáját a Londoni Egyetem Olajmérnöki Szakán (Imperial College) szerezte, majd fizikából BS fokozatot szerzett a Bristoli Egyetemen (mindkettő Anglia). Több mint 20 éves olaj- és gázipari tapasztalattal rendelkezik, vezetői beosztásokat töltött be olajmezőkön és olaj- és gázipari beruházásokon. Dolgozott az Ománi Olajipari Fejlesztési Hatóságnál (1993-2000), a Shell Nemzetközi Kutatás és Termelésnél Hollandiában (csoportvezető, 2000-2005), Knowledge Reservoir UK Limited vállalatnál (Közel-Keleti regionális vezető, 2007-2009) és az Ománi Olajipari Társaságnál (Nemzetközi Fúziók & Akvizíciók vezető – Upstream, 2009-től folyamatosan). Dr. Anwar al-Kharusi jelenleg az Ománi Olaj- és Gázipari Minisztérium tanácsadója.

 

Prof. Martonyi János az állam- és jogtudományok doktora, az állam- és jogtudományok kandidátusa címet szerzett 1979-ben, politikus, jogtudós, diplomata, ügyvéd, egyetemi tanár. 1984 és 1994 között különböző pozíciókat töltött be a Külkereskedelmi, illetve Kereskedelmi Minisztériumban, majd közigazgatási államtitkár a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában, később a Külügyminisztériumban, 1994 és 1998 között, majd 2002 és 2009 között a Baker & Mackenzie nemzetközi ügyvédi iroda vezetője. Az első és második Orbán-kormány külügyminisztere (1998–2002, 2010–2014).
1987 óta számos magyar és külföldi egyetemen oktat, köztük az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, a Szegedi Tudományegyetemen, a Brugge-i és Natolin-i (Varsó) Európa Egyetemen és a Közép-Európa Egyetemen, tagja a Professzorok Batthyány Körének és a Tudományok és Művészetek Európai Akadémiájának. Évtizedek óta publikál tanulmányokat és esszéket a nemzetközi gazdasági és kereskedelmi jog, a versenyjog, az európai integráció, a közép-európai együttműködés, valamint a geopolitika és a globális szabályozások területén.
Nemzetközi választottbíró, az ICSID (International Center for the Settlement of Investment Disputes) Választottbírói Testületének tagja.
Számos kitüntetést kapott: a Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt a csillaggal, a francia Becsületrend (parancsnoki és főtiszti fokozat), a francia Nemzeti Érdemrend, brit, osztrák, lengyel, bolgár állami kitüntetéseket.